De Inspectie Sanctietoepassing (ISt) gaat toezicht houden op alle
vestigingen van de reclassering, en alle onder de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) ressorterende landelijke diensten en inrichtingen
(gevangeniswezen, vreemdelingenbewaring, jeugdinrichtingen en
tbs-inrichtingen). Deze onafhankelijke inspectie start op 1 januari
2005 met haar werkzaamheden. 

De inspectie gaat onderzoek doen naar de effectiviteit en de kwaliteit
van de uitvoering van de taken van deze diensten, de nadruk ligt
hierbij op bejegening en beveiliging. Ook houdt de inspectie toezicht
op de naleving van wet- en regelgeving. Tevens heeft de inspectie de
taak af te stemmen tussen de verschillende vormen van toezicht op het
werkterrein van DJI en de reclassering.   
De ISt maakt waar mogelijk gebruik van de werkzaamheden van anderen.
Het toezicht van de Inspectie is complementair.   
Door de ISt wordt gerapporteerd aan de minister van Justitie, die aan
het rapport zijn eigen standpunt kan toevoegen en het vervolgens
openbaar maakt door toezending aan de Tweede Kamer.   
Vanaf 1 januari 2005 is meer te lezen over de ISt op de website: www.inspectiesanctietoepassing.nl.

Bron: Ministerie van Justitie