Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte van ouders. Vandaag start een online onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van
ouders bij het voorlichten van hun kinderen over seks en alcohol.
Het onderzoek, dat gefinancierd wordt door het ministerie van VWS,
richt zich op ouders van jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18
jaar. Op de website www.nigz.nl/oudersover worden twee enquàªtes
aangeboden, à©à©n over seksualiteit en à©à©n over alcohol. In februari zijn
de resultaten beschikbaar en ontwikkelt het NIGZ nieuwe
interventiemethodes, gericht op ouders.

Jongeren beginnen op steeds jongere leeftijd met het drinken van
alcohol en zijn op steeds jongere leeftijd seksueel actief, zo blijkt
uit onderzoek. Om risicovol gedrag als overmatig drinken en onveilig
vrijen tegen te gaan, is het van belang dat ouders hun kinderen
ondersteuning en informatie kunnen geven om risicogedrag te voorkomen.
Voor scholen zijn talloze lespakketten beschikbaar met als thema
alcohol, drugs en seksualiteit. Voor ouders met pubers is er nauwelijks
materiaal.

Het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en
Ziektepreventie) is gespecialiseerd in het geven van voorlichting over
alcoholgebruik en seksualiteit en wil haar aanbod goed afstemmen op de
behoefte van ouders. Dit onderzoek moet inzicht geven in deze behoefte.

De website met de enquàªtes is ontwikkeld in het kader van het
Landelijke Programma Soa/Aids preventie voor Jongeren. Dit Programma is
een samenwerkingsverband tussen Soa Aids Nederland, het NIGZ en de
Rutgers Nisso Groep en wordt gefinancierd door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De realisatie van de website ligt in
handen van het NIGZ.

Bron: Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie