Overgewicht bij kinderen is een belangrijke oorzaak van diabetes en
hart- en vaatziekten op oudere leeftijd. Onderzoek naar de vroege
herkomst van hart- en vaatziekten en overgewicht kan meer inzicht geven
in het ontstaan van beide aandoeningen.
Gegevens van een bevolkingsonderzoek in Zoetermeer dienden als
grondslag voor het dissertatieonderzoek waarop Annette van den Elzen op
woensdag 22 december 2004 promoveert aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van haar proefschrift luidt: Vroege determinanten
van vasculaire schade en body mass index tijdens jong volwassenheid.

Het inmiddels al 27 jaar lopende Epidemiologisch Preventief Onderzoek
Zoetermeer (EPOZ), een bevolkingsonderzoek waaraan 596 mensen vanaf de
kinderleeftijd deelnemen, onderstreept het belang van onderzoek op
prille leeftijd. Het laat zien dat er een duidelijke relatie bestaat
tussen leefstijl op de kinderleeftijd en schade aan de vaatwand op
volwassen leeftijd. Tevens blijken cardiovasculaire risicofactoren als
bloeddruk, body mass index (dit is het gewicht gecorrigeerd voor
lengte) en cholesterol, gemeten in de kindertijd, duidelijk gerelateerd
aan bijvoorbeeld de dikte van de vaatwand in volwassenheid. Het EPOZ
onderzoek heeft eveneens aangetoond dat overgewicht bij ouders vaak
samengaat met overgewicht bij de kinderen.
Deze resultaten onderschrijven het belang van factoren in de kindertijd
alsmede de ouderlijke invloed op het ontwikkelen van overgewicht en
schade aan de vaatwand. De juiste strategie voor het aanpakken van de
epidemie van overgewicht en het probleem van hart- en vaatziekten zou
waarschijnlijk moeten beginnen bij kinderen en jong volwassenen. Maar
vroege behandeling en preventie moeten eerst nog effectief blijken en
ook moeten de kosten, eventuele medicalisatie en het probleem van
stigmatisatie in de overweging worden meegenomen. Wel lijkt de tijd
rijp om de preventie van overgewicht serieus aan te pakken, bij
voorkeur al in de kinderleeftijd.

Bron:
Erasmus Universiteit Rotterdam