Start uniek sportproject voor jonge asielzoekers in AlkmaarOp het asielzoekercentrum (AZC) Alkmaar gaat deze zomer een uniek sportproject van start waarbij jonge asielzoekers opgeleid worden tot recreatie sportleider. Het betreft een pilot-project dat voortkomt uit het initiatief van Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas (SAMAH) en de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Humanitas afdeling Alkmaar heeft het project in haar armen gesloten en fasciliteert de vrijwilligers die hieraan meewerken.

Opleiding tot recreatie sportleider
Het project is ontstaan om het toekomst perspectief van jonge asielzoekers te vergroten. De NCS leidt al jarenlang Nederlanders op tot recreatie sportleider en maakt in dit project de cursussen ook toegankelijk voor asieljongeren. De lessen zullen plaatsvinden vanaf september in de sportzaal op het AZC terrein. Nadat de jongeren de instructielessen hebben afgerond zullen zij stage lopen bij een lokale sportvereniging. Daarnaast zullen zij als afsluiting een activiteit organiseren voor hun eigen achterban, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd met een elftal samengesteld uit buurtbewoners en een elftal bestaande uit asielzoekers. De jongeren kunnen vervolgens een rijkserkend diploma behalen.

Toekomstperspectief
Asieljongeren leven vaak in grote onzekerheid zolang zij in afwachting zijn van het verkrijgen van een verblijfvergunning. Jongeren boven de 18 kunnen niet naar school zolang zij geen verblijfsvergunning hebben. Dit project biedt de jongeren de kans om toch een kort opleidingstraject te kunnen volgen. Tegelijkertijd biedt het afleiding  van de dagelijkse stress die het wachten met zich meebrengt en is het een welkome mogelijkheid tot nuttige tijdsbesteding. Vanwege het terugkeerbeleid van de Nederlandse overheid zullen er ook jongeren terug moeten keren naar het land van herkomst. SAMAH en de NCS streven ernaar om deze jongeren te bemiddelen naar internationale sport projecten zodat zij daar met hun diploma aan de slag kunnen om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.Voor de jongeren die wel status krijgen helpt het project bij het inburgeren. De jongeren vergroten immers hun sociale netwerk door actief deel te nemen in het lokale verenigingsleven. 

Vrijwilligers gezocht
In september zullen de eerste instructielessen plaatsvinden. Humanitas afdeling Alkmaar zoekt daarom enthousiaste mensen die het leuk vinden om mee te werken aan dit project. Deze vrijwilligers werven de jongeren op het AZC terrein en begeleiden de jongeren naar lokale sportverenigingen. De vrijwilligers krijgen daarvoor training van SAMAH die jarenlange ervaring heeft opgebouwd met andere projecten voor deze doelgroep.

bron:HumanitasComments are closed.
%d bloggers liken dit: