Op zondag 29 mei 2005 start in Heerlen de verkoopcampagne van de jaarlijkse Anjerloterij Limburg. Ook dit jaar zullen weer honderden verenigingsmensen in uw omgeving de loten van de Anjerloterij Limburg 2005 te koop aanbieden.

De prijs per lot bedraagt dit jaar wederom E 1,-. Van elk verkocht lot mag de verkopende vereniging zelf 1/3 deel oftewel E 0,35 behouden voor de verenigingskas. De overige 2/3 - aangevuld met een bijdrage uit het budget van het landelijke bureau - is bestemd voor zowel culturele initiatieven als initiatieven gericht op natuurbehoud binnen onze eigen regio. Ook dit jaar zijn er weer 100 aantrekkelijke prijzen te winnen die zoveel mogelijk zijn aangepast aan de doelstellingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. De hoofdprijs is een droomreis ter waarde van E 10.000,-. Verder zijn er te winnen cultuurreizen naar de Europese culturele hoofdstad, naar Londen en naar Parijs. Andere prijzen zijn waardevolle theaterbonnen, diverse dagtochten en 45 Anjerprijzen, dit jaar in de vorm van een Anjerschaal van Maurice Mentjens uit Holtum.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, dat de Anjerloterij verzorgt, subsidieert projecten op cultureel gebied in brede zin: muziek, theater, letteren, beeldende kunst, monumentenzorg, kunst- en cultuureducatie, wetenschap en natuurbehoud. De hoogte van het beschikbare budget wordt bepaald door de bijdrage uit het Prins Bernhard Cultuurfonds en door de opbrengst van de jaarlijkse Anjerloterij. Uw steun door het kopen van Anjerloten is dan ook onmisbaar voor het behoud van onze eigen Limburgse cultuur in al haar facetten.

bron:Gemeente Heerlen