De gratis website voor startende ondernemers gaat bijeenkomsten houden in het land. Deze voorlichtingsbijeenkomsten worden door  bezoekers van www.startbedrijf.nl gezien als een welkome aanvulling op de zeer complete website. Weliswaar staan op de site meer dan 1000 artikelen over het starten van een onderneming, maar een persoonlijk contact wordt blijkbaar erg op prijs gesteld. De eerste avond zal worden gehouden in Groningen op 12 juli.
Doelstelling van deze avonden is het geven van een basisvoorlichting aan mensen die een eigen onderneming willen beginnen. Bovendien kunnen ondernemers in spé in contact komen met andere mensen die ook met plannen rondlopen om een eigen onderneming te starten. Een klein netwerk waarin gedachten, plannen en feiten uitgewisseld kunnen worden. De voorlichting zal worden gegeven in kleine groepen van maximaal 40 mensen.

Veel onderwerpen die starters bezig houden zullen in basisvorm worden behandeld;
* Het leuke van ondernemen en de gevaren van ondernemer zijn
* Hoe maak je een ondernemingsplan
* Rechtsvormen en het maken van een keuze daarin
* Hoe presenteer ik mijn onderneming aan de buitenwereld, is reclame belangrijk
* Het belang van een goede administratie en belastingzaken
* Aquisitie, hoe ontmoet ik nieuwe klanten en hoe ga ik daar mee om
* Mag ik mijn onderneming starten met behoud van mijn uitkering
* Verzekeringen, zijn die belangrijk en waarvoor moet ik mij gaan verzekeren
* Is mijn onderneming financierbaar en welke financiële zaken moet ik regelen

De onderwerpen zullen worden toegelicht door specialisten uit de praktijk
Als extra wordt deelnemers de mogelijkheid geboden een ondernemerstest in te vullen waarin zaken aan de orde komen die een startende ondernemer vaak vergeet. Iedere deelnemer zal tevens een softwarepakket  ontvangen waar hij of zij op eenvoudige wijze een eigen ondernemingsplan kan maken.