Schiphol-Rijk, 4 februari 2005 - Er is gebleken dat eerste testversie
(beta) van Microsoft AntiSpyware een functie bevat die de site
www.startpagina.nl ten onrechte kenmerkt als 'spyware'. Als gebruikers
deze testversie installeren wordt het instellen van www.startpagina.nl
als standaard startpagina door AntiSpyware onterecht aangemerkt als
mogelijk kwaadaardig. Vervolgens krijgt de gebruiker de staandaardoptie
aangeboden terug te keren naar de standaard instelling van Internet
Explorer als standaard-pagina: www.msn.com.

Microsoft betreurt het dat Startpagina.nl en/of bezoekers van deze
portalsite hiervan hinder ondervinden. Het betreft hier echter niet de
definitieve versie van Microsoft AntiSpyware, maar als gezegd een
testversie. Deze zijn juist bedoeld om onvolkomenheden en vergissingen
te detecteren, zodat ze verholpen kunnen worden. In de definitieve
versie van Microsoft AntiSpyware zal het mogelijk zijn om bij het
automatisch herstellen van de standaard-startpagina na een poging tot
'kaping' te verwijzen naar de persoonlijke voorkeur van de gebruiker.
Indien de gebruiker ervoor kiest om hiervoor Startpagina.nl te
gebruiken, zal dit adres in het vervolg ook gebruikt worden bij
dergelijke herstelacties.

Bron: Microsoft Nederland