De strijd om de Beste Binnenstad 2007
tussen de Nederlandse gemeenten is weer los gebarsten. Alle
Nederlandse gemeenten kunnen aan deze verkiezing meedoen. Op dit
moment hebben Groningen en Zutphen nog de titels van de Beste
Binnenstad in de categorieën grote en middelgrote steden. Op 6
september wordt in Den Haag bekendgemaakt wie die titels gaan
overnemen. De verkiezing Beste Binnenstad is een initiatief van het
Platform Detailhandel Nederland samen met het Platform
Binnenstadsmanagement en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Het
Platform Detailhandel Nederland vertegenwoordigt alle winkels van
Nederland.

Zorgvuldige procedure waarbij alle
facetten worden bekeken

Bij de verkiezing Beste Binnenstad wordt
de binnenstad in de volle breedte bekeken, dit gebeurt zowel vanuit
het gezichtspunt van de consument als vanuit de winkelier. Alle
facetten die het functioneren van de binnenstad bepalen worden in
beeld gebracht. Belangrijk daarbij is dat de steden worden gevraagd
te motiveren waarom zij de ‘Beste Binnenstad 2007’ zijn
en welke inspanningen daarvoor zijn gepleegd. Aangezien een
binnenstad nooit af is, worden de inspanningen die nog verricht
worden ook meegenomen.

Bij de verkiezing Beste Binnenstad wordt
speciale aandacht besteed aan de bereikbaarheid en de veiligheid
van de steden. Goede bereikbaarheid gaat gepaard met voldoende
parkeergelegenheid, goede aanvoerroutes voor vrachtverkeer en
voorzieningen voor het openbaar vervoer. Veiligheid wordt mede
gecreëerd door cameratoezicht, veel blauw op straat en goede
samenwerking tussen detaillisten en politie bij de aanpak van
winkelcriminaliteit.

Ook feiten en cijfers over de
aantrekkelijkheid van binnensteden worden in beeld gebracht.
Hiervoor wordt de binnenstadsbarometer gebruikt; dé
benchmark voor binnensteden. De barometer is door het Platform
Binnenstadsmanagement ontwikkeld.

Feestelijke uitreiking op 6 september in
Den Haag

Steden kunnen tot eind juni motiveren
waarom zij de Beste Binnenstad zijn. Vervolgens wordt in de
categorieën ‘grote’ en ‘middelgrote’
steden een Top 5 geselecteerd. Deze steden worden medio juli bekend
gemaakt. Daarna zal een jury van deskundigen de geselecteerde
steden beoordelen, zodat op 6 september de Beste Binnenstad 2007
kan worden uitgeroepen. Dit gebeurt op feestelijke wijze tijdens
een bijeenkomst van het Platform Detailhandel Nederland in
Nieuwspoort te Den Haag in aanwezigheid van een ruime
persvertegenwoordiging.

bron:Platform Detailhandel