Nederland heeft in 2004 ruim 52 miljoen ton ruwe aardolie ingevoerd. Dit is 7 procent meer dan in 2003. De ingevoerde aardolie vertegenwoordigde een waarde van bijna 11 miljard euro.

Bijna 30 procent van deze olie is uit Rusland ingevoerd. Vier jaar terug kwam nog geen 8 procent van de ingevoerde ruwe aardolie uit Rusland. Inmiddels is Rusland uitgegroeid tot de belangrijkste leverancier van ruwe aardolie.

De sterk gestegen import van ruwe aardolie uit Rusland hangt onder meer samen met de productiebeperking van de OPEC-landen. Daarnaast speelt de lagere prijs van Russische aardolie en de mindere winning van Britse olie een rol. In 2004 importeerde Nederland ruim 15 miljoen ton aardolie uit Rusland. Dit is 40 procent meer dan in 2003.

Aandeel Verenigd Koninkrijk daalt
Twee jaar geleden was het Verenigd Koninkrijk nog de belangrijkste aardolieleverancier voor Nederland.

De ontwikkeling van de import van ruwe aardolie uit het Verenigd Koninkrijk is tegengesteld aan de ontwikkeling in de handel met Rusland. De laatste jaren nam het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de Nederlandse aardolie-import af van bijna een kwart naar 12 procent.

Uit de OPEC-landen is in 2004 bijna 21 miljoen ton ruwe aardolie ingevoerd. Dit is 9 procent meer dan in 2003. Het aandeel van de OPEC in de totale Nederlandse invoer van ruwe aardolie bedroeg 40 procent het afgelopen jaar. Het belangrijkste OPEC-land is Saudi-Arabië. Bijna tweederde van de aardolie die de OPEC aan Nederland levert komt hier vandaan.

bron:CBS