Het aantal hoveniersbedrijven is in de periode 1995-2005 met bijna 80 procent gestegen. Waren er in 1995 nog ruim 2 900 hoveniersbedrijven, tien jaar later zijn dat er 5 600. De groei hangt ondermeer samen met de gunstige ontwikkelingen in de particuliere tuinbranche.

Veel mensen, veel hoveniers
Hoveniersbedrijven zijn vooral te vinden in de provincies waar de meeste mensen wonen. Alleen al in Zuid-Holland bevindt zich eenvijfde van alle Nederlandse hoveniersbedrijven. In Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant is dit aandeel telkens ongeveer 15 procent. In bovengenoemde vier provincies is bijna tweederde deel van alle hoveniersbedrijven te vinden. Dit aandeel komt overeen met het aantal inwoners in deze vier provincies: bijna tweederde van alle inwoners van Nederland woont er.
Relatief veel in Gelderland en Utrecht
Het aantal hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners is het hoogst in Gelderland en Utrecht. In deze provincies is er gemiddeld genomen per 100 duizend inwoners keuze uit 43 hoveniersbedrijven. Voor inwoners uit Limburg en Groningen is deze keus het kleinst. Zij kunnen kiezen uit ongeveer 24 hoveniersbedrijven.
Sterkste toename in Drenthe en Gelderland
De toename van het aantal hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners voltrok zich het sterkst in Drenthe en Gelderland. In deze provincies is het aantal hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners met ruim 20 toegenomen. In Limburg steeg dit aantal met slechtst 10. 
Veel kleine bedrijven
Minder dan de helft van alle hoveniersbedrijven heeft naast de eigenaar personeel in dienst. Slechts in 800 bedrijven zijn vijf of meer personen werkzaam. 
bron:CBS