Het afgelopen jaar is het aantal arrestaties van
Nederlanders die verdacht worden van seksueel misbruik van minderjarigen in het
buitenland duidelijk toegenomen. Alleen al in 2004 waren er acht zaken van
Nederlanders die in het buitenland, dan wel in Nederland vastzaten op verdenking
van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Opmerkelijk is dat in de periode van
1996 tot 2001 slechts zes veroordelingen plaatsvonden, in 2004 is het in twee
zaken tot een veroordeling gekomen. De arrestaties vonden plaats in Indonesië,
Sri Lanka, Cambodja, Vietnam, Gambia en Brazilië. Mogelijke verklaring voor de
stijging is volgens ECPAT Nederland de aanpassing van de Nederlandse wetgeving
in 2002 en de toegenomen bewustwording bij politie en justitie in het
buitenland.

Het aantal
arrestaties van Nederlandse toeristen die minderjarigen in het buitenland hebben
misbruikt is sinds de wetswijziging van oktober 2002 aanzienlijk gestegen. Deze
wetswijziging houdt onder andere in dat het dubbele strafbaarheidbeginsel voor
seksueel misbruik van minderjarigen begaan in het buitenland is afgeschaft. Dit
betekent dat iemand in Nederland veroordeeld kan worden voor een zedendelict met
een minderjarige in het buitenland, zelfs als dit in het betreffende land niet
strafbaar is.

Daarnaast
zijn de wettelijke mogelijkheden om kindersekstoeristen aan te pakken vergroot
het afgelopen jaar door een uitspraak van een Nederlandse rechtbank. Voor het
eerst is aan een buitenlands slachtoffer van kindersekstoerisme een
schadevergoeding toegekend. Ruim 3000 euro moet de 52-jarige J. van der S. uit
Delft betalen aan een jonge Filippijnse vrouw die negen jaar geleden op
12-jarige leeftijd door hem seksueel werd misbruikt. De uitspraak is een
doorbraak in de strijd tegen kindersekstoerisme. Naast een gevangenisstraf hangt
kindersekstoeristen nu ook een schadeclaim boven het hoofd. ECPAT Nederland
onderzoekt of het mogelijk is bij meer van dit soort zaken schadeclaims voor
slachtoffers in te dienen.

ECPAT Nederland voert al jaren uitvoerig lobby voor
aanpassing van de wetgeving, maar vindt dat ook na invoering van deze
wetswijzigingen nog steeds te weinig gebeurt om seksueel misbruik van kinderen
door Nederlanders in het buitenland aan te pakken. Bewustwording over deze
problematiek is nog altijd broodnodig. ECPAT Nederland pleit daarom voor
voorlichting door de overheid aan ambassadepersoneel, uit te zenden militairen,
ontwikkelingswerkers, zakenreizigers en toeristen. Bovendien pleit ECPAT
Nederland ervoor dat Nederland overheden in risicolanden informeert over de
Nederlandse wetgeving om seksuele uitbuiting van minderjarigen tegen te
gaan.

Tevens ziet
ECPAT Nederland de reisindustrie als belangrijke partner in het beschermen van
minderjarigen tegen seksuele uitbuiting. ECPAT heeft hiertoe een gedragscode
ontwikkeld waarmee de reisindustrie praktische maatregelen kan nemen tegen
kindersekstoerisme. En ook toeristen kunnen iets doen. Zij zouden veel vaker
seksueel misbruik moeten melden aan de reisleider of hostess, in het hotel, bij
de Nederlandse ambassade of bij terugkomst in Nederland bij de politie in de
eigen woonplaats. De Nederlandse overheid moet hierin een stimulerende rol
spelen om te voorkomen dat Nederlanders zich in het buitenland misdragen en om
bij te dragen aan een meer duurzaam toerisme.

Bron: ECPAT

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular