De totale paprikaproductie is in de laatste 25 jaar vertienvoudigd. Deze stijging komt zowel door een toename van de oppervlakte waarop paprika's worden geteeld, als door toegenomen opbrengsten. Het paprika-areaal is in de afgelopen 25 jaar verzesvoudigd tot ruim 1 200 ha in 2004. De opbrengst steeg in diezelfde periode van jaarlijks 15 kg per vierkante meter in 1980 tot 26 kg in 2004. Er zijn vooral meer rode en gele paprika's geteeld.

Meer kleur
In 1980 werden vooral rode (50 procent) en groene (39 procent) paprika's geteeld. In 2004 is het nog steeds de rode paprika die het meest wordt geteeld, maar het aandeel van de groene paprika's is afgenomen tot 18 procent. Het aandeel van de overige kleuren is in dezelfde periode sterk gegroeid, van 11 procent naar 33 procent. Met name de gele paprika's worden nu volop geteeld.

Eà©nkleurigheid
In 2004 worden er op 559 bedrijven paprika's geteeld. Op de meeste bedrijven (90 procent) wordt slechts à©à©n kleur paprika geteeld. Veel bedrijven telen alleen rode paprika's (42 procent). Alleen groen (22 procent) of alleen geel (18 procent) komt wat minder voor. Tuinders die alleen andere kleuren telen zijn nog zeldzamer (9 procent). De resterende 52 paprikatelers richten zich op de teelt van meerdere kleuren paprika's.

Bedrijfsgrootte
Opvallend is dat de gemiddelde bedrijfsgrootte in de paprikateelt samenhangt met de kleur. De 52 tuinders die meerdere kleuren paprika's telen zijn over het algemeen het grootst; gemiddeld hebben zij 3,3 ha paprikateelt. Van de bedrijven die maar à©à©n kleur paprika telen, zijn die met alleen gele paprika's het grootst (gemiddeld ongeveer 2,5 ha). Bedrijven met alleen groene paprika's zijn gemiddeld het kleinst met 1,5 ha paprika.

Toenemende opbrengsten
De kleur van de paprika is van invloed op de opbrengsten die in de afgelopen twee decennia aanzienlijk zijn toegenomen. De jaaropbrengst van groene paprika's is de laatste jaren ongeveer 29 kg per vierkante meter, terwijl dit voor de andere kleuren zo'n 25,5 kg is.
In 1980 werd ongeveer 15 kg paprika's van een vierkante meter gehaald. In 2004 was dit 26 kg. Vooral in de periode 1980-1990 was er een sterke toename in de productie; jaarlijks werd ongeveer 4 procent meer geoogst per vierkante meter. Daarna vlakte de jaarlijkse toename af. Nu wordt er ongeveer jaarlijks nog 1 procent meer geoogst. Deze minder sterke toename ligt niet alleen aan de verminderde mogelijkheden om technische verbeteringen aan te brengen, maar ook aan de verminderde teelt van groene paprika's.

bron:CBS