Winkeliers willen verbod op rooftassen en geen vals alarm meer  Onzichtbare artikelbeveiliging in de detailhandel stijgt spectaculair. In drie jaar tijd is het aantal artikelen voorzien van onzichtbare beveiliging verdrievoudigd. Inmiddels is circa 15% van de artikelen beveiligd voordat deze de winkel inkomen tegenover minder dan 5% in 2002. Jaarlijks wordt in de detailhandel voor 290 miljoen euro aan beveiliging uitgegeven.

Het is noodzakelijk dat ook gemeentes hun verantwoordelijk nemen. Georganiseerde winkeldieven en andere veelplegers maken misbruik van geprepareerde tassen, de zogenaamde rooftassen. Met een rooftas worden beveiligde artikelen op grote schaal gestolen zonder dat het alarm afgaat bij het verlaten van het winkelpand. In sommige winkelgebieden wordt tot wel 80% van de winkeldiefstallen gepleegd met rooftassen. Veel meer gemeentes moeten rooftassen verbieden. Dit kan via een Algemeen Plaatselijke Verordening.

Amstelveen is de eerste gemeente die rooftassen met succes verboden heeft. Later volgden steden als Groningen en Tilburg. In Amstelveen is winkeldiefstal met rooftassen een maand na invoering sterk afgenomen. Het Platform Detailhandel Nederland roept gemeenten op om in alle winkelgebieden een rooftasverbod in te voeren.

woensdag tekent het Platform Detailhandel Nederland met de beveiligingsbranche een nieuwe Gedragscode Bronbeveiliging in Amsterdam. Een code is nodig omdat de detailhandel op steeds grotere schaal artikelen zichtbaar en onzichtbaar beveiligt. In deze tweede code staan verbeterde en nieuwe afspraken om vals alarm te voorkomen bij detectiepoortjes als klanten de winkel betreden of verlaten. Vals alarm is één van de ergernissen voor winkeliers en consumenten die nu met de nieuwe gedragscode tot het verleden gaan behoren.

bron:Platform Detailhandel