Nederlanders die genieten van een
onbezorgde oude dag in het buitenland, leven ruim anderhalf jaar
langer dan ouderen die in Nederland blijven wonen. De hoogte van
het pensioen heeft nóg meer invloed op de levensverwachting:
wie 100% AOW krijgt, leeft gemiddeld vier tot vijf jaar langer dan
iemand met een onvolledig AOW-pensioen. Dat blijkt uit een
onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de organisatie die
onder meer maandelijks de AOW uitbetaalt.

Wie in het buitenland woont en een
volledige AOW ontvangt, wordt gemiddeld 83,3 jaar. Ouderen die in
Nederland blijven, sterven als ze 81,6 jaar oud zijn. Bij mensen
met een onvolledig pensioen is het verschil nog groter: in
Nederland worden zij 76,8 jaar, in het buitenland 78,6. Veel
Nederlandse AOW'ers wonen in de VS, Canada en Australië. Ook
in Spanje en Frankrijk verblijven veel Nederlandse AOW'ers. De
langstlevende Nederlanders wonen in Canada. Met 83,8 jaar worden
zij gemiddeld drie jaar ouder dan hun landgenoten elders in de
wereld.

Invloed op dienstverlening

Steeds meer AOW-klanten van de SVB
verblijven in het buitenland. Het zijn bijvoorbeeld

boeren die destijds naar Canada vertrokken
om daar hun geluk te beproeven. De komende

tijd gaan ook zij met pensioen en dan
hebben ze soms nog recht op (wat) AOW. Twee procent voor elk jaar
dat ze tussen hun 15e en 65e in Nederland woonden, om precies te
zijn. De SVB zorgt ervoor dat deze mensen krijgen waar ze recht op
hebben. 'Deze ontwikkeling heeft ook effect op de dienstverlening
van de SVB,' zegt Erry Stoové, voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. 'Gelukkig kun je
dergelijke zaken ruim op tijd zien aankomen. Daar speelt de SVB ook
op in, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat onze digitale
dienstverlening op orde is. Zo kunnen onze buitenlandse klanten in
een andere tijdzone makkelijker zaken met ons doen. Tijdig
anticiperen, je ziet het al jaren van te voren aankomen; de AOW is
erg voorspelbaar.' De SVB schat in dat in 2015, bijna vijftien
procent van alle AOW'ers in het buitenland woont. Vandaag de dag
is dat nog geen negen procent.

Klein pensioen, korter leven

Uit het onderzoek blijkt ook dat ouderen
met een onvolledig pensioen veel eerder sterven dan mensen met een
volledige AOW. Gemiddeld leeft een 65-plusser met een gekorte
AOW-uitkering vier tot vijf jaar korter dan ouderen die 100% AOW
krijgen. Het maakt hier geen verschil of mensen wel of niet in het
buitenland verblijven. Het grootste verschil loopt op tot elf jaar:
een in het buitenland wonende vrouwelijke AOW'er met een volledig
pensioen wordt gemiddeld 86,6 jaar. Dat is ruim elf jaar ouder dan
de gekorte mannelijke AOW'er die in Nederland blijft. Die wordt
gemiddeld 75,5 jaar. Momenteel krijgen bijna 400.000 mensen een
onvolledige AOW-uitkering. Circa 2,1 miljoen mensen krijgt 100%
AOW. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van hoe lang je in Nederland
woont. Om 100% AOW op te bouwen moet je tussen je 15e en je 65e
vijftig jaar in Nederland wonen. Een jaartje werken of studeren in
het buitenland betekent dus 2% minder AOW-pensioen.

Gemiddelde leeftijd bij overlijden in 2005
naar woonland en AOW-korting

Woonland Volledig/ Man Vrouw totaal

Gekort N Leeftijd N leeftijd N
leeftijd

Overlijden overlijden overlijden

Nederland Volledig 48164 79,4 57597 83,5
105761 81,6

Gekort 3448 75,5 2395 78,7 5843 76,8

Buitenland Volledig 502 80,4 435 86,6 937
83,3

Gekort 3555 76,2 2961 81,5 6516 78,6

Totaal Volledig 48666 79,4 58032 83,5
106698 81,6

Gekort 7003 75,8 5356 80,3 12359 77,7

Totaal 55669 78,9 63388 83,2 119057
81,2

Onderzoek en conferentie

Dit onderzoek van de SVB is slechts
één onderdeel van een uitgebreide studie die de SVB
heeft uitgevoerd naar de AOW. De SVB presenteert deze studie
tijdens de SVB Conferentie op 11 december 2006. Deze conferentie
staat geheel in het teken van de AOW, in verband met het
vijftigjarig jubileum van de AOW in 2007.

bron:SVB