Jaarlijks overlijden ongeveer twintig
jonge kinderen door verdrinking. Een kwart eeuw geleden waren het
er nog ongeveer vier keer zo veel. Bij jongens is deze daling
sterker geweest dan bij meisjes. Desondanks verdrinken nog circa
tweemaal zoveel jongens als meisjes. Dat blijkt uit waarnemingen
van het CBS.

Een derde verdrinkingsdoden jonger dan 10
jaar

In de afgelopen 25 jaar zijn in Nederland
ruim 2,7 duizend mensen door verdrinking om het leven gekomen. Een
derde van hen betrof kinderen jonger dan 10 jaar. Deze doodsoorzaak
is vooral onder peuters (2-4 jaar) relatief belangrijk. Bijna een
op de tien sterfgevallen bij peuters is het gevolg van verdrinking.
In negen op de tien gevallen is sprake van zogeheten accidentele
verdrinking. In een klein aantal gevallen spelen verkeersongevallen
en moord een rol.

Vooral zeer jonge kinderen

De kans op verdrinking is het grootst bij
kinderen van 2 jaar. Het gaat om circa 3 sterfgevallen per 100
duizend kinderen per jaar. Na aangeboren afwijkingen en meningitis
is verdrinking de derde belangrijke oorzaak van overlijden onder
kinderen van 1 jaar. Bij jongetjes van 2 tot 5 jaar is verdrinking
zelfs de voornaamste doodsoorzaak.

In de afgelopen 25 jaar verdronken 669
kinderen jonger dan 5 jaar en 216 kinderen van 5 tot 10 jaar. De
meeste gevallen doen zich dus voor op leeftijden waarop toezicht
een grote rol speelt.

Meestal dicht bij huis

Ongeveer twee derde van alle gevallen van
verdrinking bij kinderen vindt in of rondom het ouderlijk huis
plaats. In de meeste gevallen gaat het om peuters die in een
vijvertje in de tuin of water bij de woning zijn gevallen. Veel
minder vaak zijn het oudere kinderen van 5 tot 10 jaar die niet of
onvoldoende konden zwemmen en in open zwemwater of het zwembad zijn
verdronken.

bron:CBS