(Persbericht) Het UWV WERKbedrijf verwacht dat in 2011 het aantal werkzoekenden licht blijft dalen, terwijl het aantal vacatures iets zal toenemen dit jaar. Vooral in de sectoren zorg en welzijn, horeca, detailhandel en groothandel wordt een stijging van het aantal vacatures verwacht. Dit zijn naar verwachting zowel banen van mensen die uittreden als nieuw ontstane banen.

De groep met ouderen, laagopgeleiden en langdurig werkzoekenden zal naar verwachting ook in 2011 nog veel moeite ondervinden om een nieuwe baan te vinden. Het loont voor deze groep werkzoekenden wel om buiten de eigen sector of gemeente te zoeken naar een nieuwe baan. De bereidheid om dit te doen blijkt uit onderzoek wel gegroeid te zijn.

Door de verwachte stijging van het aantal vacatures wordt het voor bedrijven lastiger om op te vallen. Adver-Online helpt u om er met uw vacatures bovenuit te springen.