(Persbericht) p>

Stemkastjes in de les.

Je kunt stemkastjes op verschillende manieren gebruiken tijdens de les. Hier volgt een opsomming van de mogelijkheden, deze zijn o.a. gebaseerd op publicaties van de VU ( met dank aan Michel Jansen )

Controle voorbereiding studenten

Een les verloopt vaak effectiever wanneer de studenten voorbereid naar de les komen. Om te testen of studenten zich ook daadwerkelijk hebben voorbereid kan aan het begin van de les het stemmen worden ingezet.

Terugblik vorig les

Het terugblikken op de kennis die is behandeld in een vorig les kan goed via stemmen plaatsvinden. Door het beantwoorden van vragen worden studenten bewust van wat van de stof is blijven hangen en wat men nog niet weet. Ook voor de docent kan dit inzicht geven in de voorgang van de student.

Testen voorkennis

Wanneer een docent een nieuwe groep studenten in het college krijgt is kan het zijn dat de voorkennis van de studenten erg uiteenloopt. Via stemmen is het mogelijk om achter het startniveau van de studenten te komen en de les hierop aan te passen.

Activeren voorkennis

Wanneer middels het stemmen de voorkennis van de studenten is geactiveerd blijft deze voor de rest van de les beter hangen dan wanneer dit niet is gedaan.

Keuze onderwerp

Mocht je als docent niet genoeg tijd hebben om alle onderwerpen in de les te behandelen? Of wil je studenten invloed geven op de inhoud van de les? Dit zou je via het stemmen kunnen laten bepalen.

Opiniepeiling: Mening of Stelling

De resultaten van de stemming waarin naar een mening of een mening over een stelling wordt gevraagd kan goed functioneren om een discussie mee op te starten.

Gegevens verzamelen

Door het stemmen kunnen gegevens van de deelnemers van de les worden verzameld, zodat de docent inzicht krijgt in de populatie en studenten bewust worden van hun positie in de gehele populatie. Het stemmen is ook in te zetten om gegevens te verzamelen voor gebruik in onderzoek.

Formatieve toetsing

Voor bewustwording van de eigen kennis van een student.

Testen kennisoverdracht

Een optie is om aan het einde van de les een soortgelijke vraag te stellen als aan het begin van de les, zodat je kan onderzoeken of de kennis is overgebracht op de studenten. Je kunt ook testen of ze de kennis kunnen toepassen.

Verkiezing

Stemmen is een middel om een winnaar te kiezen. Bijvoorbeeld wanneer studenten een product hebben gemaakt kan er een winnaar gekozen worden of aan het einde van een serie sprekers kan de beste presentatie worden gekozen. Dit zijn twee voorbeelden van een Idols-achtig verkiezing.

Summatieve toetsing

Het afnemen van een tentamen via stemmen met stemkastjes of via internet.

Evaluatie

Aan het einde van een les of reeks van lessen kan er via stemmen een (korte) evaluatie gehouden worden.

Conclusie

Stemmen is een goede aanvullende werkvorm voor in een les. Je moet het niet om zetten om het stemmen maar het moet en functie hebben.

Er zijn veel manieren om te stemmen, handopsteking , inleveren van briefjes, SMS (mobiele telefoon), Internet en stemkastjes. Tot voor kort waren de stemkastjes nog behoorlijk aan de prijs, maar door de recente prijsdaling zijn ze heel betaalbaar geworden.

Voor verdere uitleg en informatie over stemkastjes kunt u contact met ons opnemen.

[email protected]

www.nltronics.nl