In november 2008 worden in het hele land
tegelijk verkiezingen voor nieuwe waterschapsbesturen gehouden.
Mensen kunnen dan zowel per brief als via internet op de lijst van
hun voorkeur stemmen. Dat staat in het waterschapsbesluit, waarmee
de ministerraad heeft ingestemd. Het besluit gaat naar de Raad van
State voor advies.

Het waterschapsbesluit is een uitwerking
van de nieuwe Waterschapswet, die in mei 2007 door de Eerste Kamer
is aangenomen.

Waterschapsverkiezingen

In november 2008 houden alle waterschappen
voor het eerst gelijktijdig verkiezingen.

Verenigingen of stichtingen die een lijst
willen indienen, kunnen zich tot begin juli 2007 bij het waterschap
laten registreren. Zij hebben daarna tot half september 2008 de
tijd om een kandidatenlijst van maximaal twintig personen in te
dienen.

Waterschapsbesturen

In de nieuwe Waterschapswet is geregeld
dat een waterschapsbestuur uit hoogstens dertig leden mag bestaan.
Zeven tot negen zetels zijn gereserveerd voor personen uit speciale
categorieën: bedrijven, landbouw en natuurbeheerders.

Kandidaten hiervoor worden op voordracht
van de belangengroepen benoemd. Voor de andere zetels kunnen
ingezetenen van het waterschap stemmen.

Het kabinet vervangt bij de
waterschapsverkiezingen het personenstelsel door een
lijstenstelsel. Mensen kunnen zich dan niet meer op persoonlijke
titel kandidaat stellen.

Bron:BZK