De sterfte van baby's rond de geboorte is in Nederland stabiel, hoewel enkele
risicofactoren voor deze sterfte zijn toegenomen. Nederland behoort nu tot de Europese middenmoot. Er lijken nog wel mogelijkheden om de sterfte rond de geboorte verder te laten dalen. Uit een vergelijking met Europese landen met de laagste sterfte rond de geboorte komen een aantal verschillen naar voren in het và³à³rkomen van risicofactoren voor sterfte rond de geboorte.

Het gaat dan in Nederland onder andere om een groter aantal meerlingen, meer rokende zwangere vrouwen en meer allochtone zwangerschappen. Dit blijkt uit het onderzoek van het RIVM, Met de besten vergelijkbaar? Internationale verschillen in sterfte rond de geboorte, dat vandaag in opdracht van het ministerie van VWS is gepubliceerd.

Risicofactoren voor sterfte rond geboorte
Een aantal factoren zorgt ervoor dat sterfte van baby's rond de geboorte toeneemt.
Voorbeelden zijn: roken tijdens de zwangerschap, een hogere leeftijd van de zwangere
vrouw, de gezondheid van de zwangere vrouw, meerlinggeboortes, het aantal geboortes bij vrouwen van allochtone afkomst en de kwaliteit van de zorg rond de geboorte. Hoe vaker deze factoren voorkomen, hoe groter de kans op sterfte rond de geboorte. Zo hebben bijvoorbeeld zwangere vrouwen van allochtone afkomst een grotere kans op babysterfte. Bij niet-westerse bevolkingsgroepen komen namelijk een aantal gezondheidsproblemen vaker voor die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap, zoals diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk of infecties.

Sterfte in Nederland stabiel
De sterfte rond de geboorte is in Nederland niet toegenomen, ondanks een toename van
risicofactoren, die deze sterftekans verhogen. Zo worden vrouwen steeds ouder zwanger, er komen vaker meerlinggeboortes voor, en is het aantal geboortes bij vrouwen van allochtone afkomst sterk gestegen. Dat de sterfte toch niet is toegenomen kan wijzen op een verbetering van de verloskundige zorg en preventie in Nederland.

Vergelijking met de besten van Europa
Bij een vergelijking van Nederland met de twee best scorende landen van Europa (Zweden en Finland), blijkt dat bepaalde factoren verschillen tussen de landen. Zo komen in Nederland vaker meerlinggeboortes voor, roken meer zwangere vrouwen en zijn er in Nederland veel meer allochtone zwangerschappen. De kwaliteit van de Nederlandse verloskundige zorg is vergelijkbaar met de rest van Europa (EU15), maar de Zweedse en Finse zorg blinken uit.

Ruimte voor verbetering
Er zijn mogelijkheden om de sterfte rond de geboorte in Nederland verder te laten dalen. De overheid zou daarbij een rol kunnen spelen door preventie verder te bevorderen en verbeteringen in de kwaliteit van de zorg te stimuleren. Zo zou het aantal rokende vrouwen verder kunnen dalen, of gekeken kunnen worden of de zorg aan allochtone zwangeren verbetering behoeft. Een andere mogelijkheid is de landelijke invoering van perinatale audits om de zorgkwaliteit te optimaliseren.

Het onderzoek
In 2003 bleek uit de Peristat studie dat Nederland was gedaald op de Europese lijst van landen met de laagste sterfte rond de geboorte. Dit was de directe aanleiding voor dit onderzoek, waarbij duidelijk moest worden wat de oorzaken van deze daling waren en waar mogelijkheden waren voor verbetering. Voor deze studie is de bestaande literatuur over sterfte, risicofactoren en verloskundige zorg samengevat en is Nederland vergeleken met de twee best presterende landen ter wereld (Finland en Zweden).

bron:RIVM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular