Een krachtige groei van de binnenlandse bestedingen zorgt ervoor dat de afzet van het Nederlandse MKB dit jaar met 3,0% toeneemt. Volgend jaar zal de afzetgroei met 3,25% zelfs een fractie hoger kunnen zijn. Vooral de handels- en dienstensectoren dragen sterk
bij aan de afzetgroei. De industrie blijft met 2% afzetgroei iets achter. Dit blijkt uit prognoses van EIM.

Hoge afzetgroei in de handelssectoren
De afzetgroei van de groothandel is in dit jaar met 6,0% zeer fors. De Nederlandse groothandel profiteert sterk van de handelsgroei tussen Azië en Europa. De
Nederlandse groothandel heeft in Europa een belangrijke distributiefunctie. Ook de detailhandel laat dit jaar met 3,5% een flinke afzetgroei zien. Vooral duurdere en luxe artikelen worden veel verkocht. In de horeca neemt de afzet ook toe, maar blijft met  2,25% wel achter bij de gemiddelde afzetgroei in het MKB. Vooral de hotels en restaurants doen het goed. De cafetaria en café's doen minder goede zaken.

Achterblijvende groei in industrie
De afzetgroei in de industrie blijft met 2,0% achter bij de gemiddelde afzetgroei in het MKB. Meer uitbesteding van productie richting Oost-Europa en Azië speelt hierbij een belangrijke rol. In toenemende mate richten Nederlandse bedrijven zich op beheersing van de productiekolom. Ontwerp, handel en marketing worden in eigen beheer uitgevoerd, maar de productie vindt meer en meer buiten Nederland plaats.

Dit jaar 65.000 banen extra in het MKB
De hoge afzetgroei resulteert dit jaar in een forse banengroei. Met de industrie als belangrijke uitzondering, neemt het aantal banen in alle sectoren toe. Circa 20% van de nieuwe werkgelegenheid bestaat uit zelfstandigen. Het oprichten van een eigen bedrijf is populair. Vooral in de bouw en zakelijke dienstverlening onstaat veel werkgelegenheid door de oprichting van nieuwe bedrijven. In 2007 groeit de werkgelegenheid nog harder. Dan neemt het aantal banen in het MKB met meer dan 85.000 toe.

bron:EIM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular