Sterke opkomst NationaleVacaturebank.nl in 2004  

Werk.nl is de meest gebruikte vacaturesite. Capelle aan den IJssel, 23 november 2004 werk.nl is de meest gebruikte
vacaturesite onder de Nederlandse beroepsbevolking gevolgd door
NationaleVacaturebank.nl en monsterboard.nl.
Tussen 2003 en 2004 zijn deze drie vacaturesites sterk gegroeid in
populariteit terwijl de andere vacaturesites gelijk zijn gebleven. Dit
blijkt uit continu Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group
onder ruim 28.000 personen sinds 2003. Het onderzoek is gevalideerd
door de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit
van Amsterdam en representatief bevonden voor de Nederlandse
beroepsbevolking.  
 

Een nieuwe top 3 

In 2004 is de vacaturesite van het CWI (www.werk.nl) de populairste
vacaturesite van Nederland  geworden. In 2003 was monsterboard.nl
nog de meest populaire site van Nederland en werk.nl tweede. De
toegenomen werkloosheid, het publiciteitsoffensief en de verschillende
samenwerkingen van het CWI hebben hier mede toe geleid.  
Monsterboard en de NationaleVacaturebank zijn in gevecht voor de plek
achter werk.nl. Tot aan het tweede kwartaal van 2004 was
monsterboard.nl populairder dan NationaleVacaturebank.nl. Sinds het
tweede kwartaal is daar verandering in gekomen en scoort
NationaleVacaturebank.nl beter. De populariteit van deze top 3 is
opvallend. Werk.nl en NationaleVacaturebank.nl zijn ten opzichte van
2004 ruim verdubbeld in populariteit. Monsterboard.nl heeft een groei
van 40 procent laten zien. De andere vacaturesites in de top-10 zijn,
op google.nl na, niet tot nauwelijks populairder geworden in 2004.
 
 

Ontwikkelingen van vacaturesites

De grootste vacaturesites zijn in 2004 belangrijker geworden terwijl
jobtrack.nl, jobnews.nl, intermediair.nl en stepstone.nl niet tot
nauwelijks hun positie hebben verbeterd. Wanneer deze ontwikkeling zich
in het komende jaar zal doorzetten, zal dat betekenen dat er in
Nederland maximaal 3 grote commerciële vacaturesites over zullen
blijven. Het gevecht om deze derde plek is reeds in alle hevigheid
losgebarsten nu vacaturekrant.nl, jobtrack.nl en totaljobs.nl alle drie
met een marketingoffensief zijn gestart. Totaljobs.nl zal hierin nog de
langste weg moeten afleggen. De in de tweede helft van oktober van
gestarte vacaturesite is in de oktobermeting van Intelligence Group
niet een keer genoemd door de Nederlandse beroepsbevolking.  
Opvallend is verder de ontwikkeling van google.nl. Google als startpunt
om vacatures te zoeken, is in 2004 tweeëneenhalf keer meer genoemd dan
in 2003. Ook wordt google steeds vaker gebruikt door werkgevers om hun
vacaturegedeelte van de website in onder de aandacht te brengen.
Verwacht wordt dat google.nl in 2005 qua populariteit zal
doorgroeien.   
 
Top  vacaturesites      Totaal
2003     Totaal 2004    
Groei   Kwartaal 1-2004 Kwartaal 2-2004 Kwartaal 3-2004  
                                                
 
werk.nl        
5,0%    10,3%   208    
9,5%    11,2%   10,7%  
monsterboard.nl 6,2%    8,8%   
142     8,7%   
9,6%    8,7%  
nationalevacbank4,0%    8,6%   
217     7,0%    10,9%  
9,4%  
stepstone.nl    4,1%   
4,3%    105    
4,3%    4,6%    4,4%  
jobtrack.nl     3,9%   
3,8%    98     
3,3%    4,4%    4,0%  
intermediair.nl 3,1%    3,1%   
99      3,5%   
3,5%    2,5%  
jobnews.nl      1,9%   
2,5%    132    
2,2%    3,0%    2,5%  
randstad.nl     1,0%   
1,0%    102    
0,8%    1,1%    1,1%  
google.nl       0,4%   
1,0%    274    
1,1%    1,0%    0,8%  

Bron: INTELLIGENCE GROUP