In 2006 kwamen 811 mensen in het
Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder dan een jaar eerder.
Drie jaar geleden overleden er nog bijna 1100 mensen in het
verkeer. Onder fietsers steeg het aantal dodelijke slachtoffers met
bijna 20 procent. Nederland heeft binnen de Europese Unie op Malta
na de minste verkeersdoden per miljoen inwoners. Dit blijkt uit
cijfers van het CBS, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Eurostat.

Meer doden onder fietsers, minder onder
motorrijders

Het totaal aantal verkeersdoden bleef in
2006 ongeveer gelijk. De verdeling over leeftijden en wijzen van
vervoer is echter wel fors veranderd. Onder fietsers steeg het
aantal dodelijke slachtoffers met bijna 20 procent. Ook vielen er
meer slachtoffers onder zestigers en tachtigplussers. Van alle
overleden fietsers is bijna 60 procent 60 jaar of ouder.

Het aantal verkeersdoden onder dertigers
en vijftigers is daarentegen flink afgenomen. Daarnaast waren er
minder dodelijk verongelukte motorrijders. Dat aantal nam af met
een kwart.

Meeste verkeersdoden onder twintigers

De meeste verkeersdoden vallen al jaren
onder twintigers. In 2006 waren dat er 137. Dat is nagenoeg
hetzelfde aantal als in 2005, maar wel fors lager dan een aantal
jaren daarvoor. Twee derde van de twintigers overlijdt als
inzittende van een auto.

Relatief gezien vallen de meeste doden
echter onder de tachtigplussers. In 2006 zijn 17 op de 100 duizend
tachtigplussers dodelijk verongelukt. Van de twintigers kwamen er 7
van de 100 duizend om bij een verkeersongeluk.

Ook niet-inwoners dodelijk verongelukt

Verkeersdeelnemers uit het buitenland
zoals vrachtwagenchauffeurs en toeristen tellen ook mee in de
cijfers over verkeersdoden. De afgelopen jaren was 5 tot 9 procent
van de verkeersdoden geen inwoner van Nederland. Dit waren vooral
inzittenden van auto’s.

Nederland doet het Europees gezien
goed

Nederland behoort binnen de EU tot de
landen met het minste aantal verkeersdoden per miljoen inwoners.
Alleen in Malta was dat aantal lager. Dat blijkt uit cijfers van
Eurostat, het Europees statistisch bureau. In 2004 had Nederland 49
verkeersdoden per miljoen inwoners, Malta 33. Letland telde de
meeste verkeersdoden: 222 per miljoen inwoners. Nederland steekt
ook gunstig af tegen de ons omringende landen. België had ruim
tweemaal zoveel verkeersdoden per miljoen inwoners, Frankrijk bijna
twee keer zoveel.

Dalende trend verkeersdoden

In de jaren zeventig kwamen jaarlijks meer
dan 3 duizend mensen om in het verkeer. Dat waren de hoogste
aantallen ooit. Begin deze eeuw overleden er ongeveer 1 100 mensen
per jaar door verkeersongelukken. In 2004 dook het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers voor het eerst onder de 900. Vorig jaar
bedroeg het aantal verkeersdoden 811.

bron:CBS