Sinds 2004 is het aantal verzoeken om uit-
en overlevering van verdachten meer dan verdubbeld. Het aantal
overleveringen neemt sindsdien jaarlijks toe, het aantal
uitleveringen neemt af. Dit hangt samen met de invoering van het
Europees arrestatiebevel (EAB). Het CBS verzamelde en publiceeerde
hierover de cijfers.

Nederland kreeg in 2006 in totaal 821
verzoeken om uitlevering of overlevering van verdachten. Ruim 85
procent van deze verzoeken was gebaseerd op het EAB. Nederland
ontvangt meer verzoeken dan het laat uitgaan. In 2006 heeft
Nederland 174 verzoeken om over- en uitlevering aan andere landen
gericht. Ook hier is een verschuiving van uitleveringen naar
overleveringen zichtbaar.

Het EAB vervangt de verdragen en
procedures rond uitleveringen binnen de Europese Unie. De regels
voor overlevering zijn eenvoudiger en leiden tot meer samenwerking
tussen de lidstaten.

bron:CBS