In het derde kwartaal van 2006 is het
aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar met bijna
11 duizend afgenomen. Dit is de grootste daling in
één kwartaal sinds 1999. Eind september 2006 lag het
aantal op 311 duizend uitkeringen. Dit blijkt uit cijfers van het
CBS.

Versnelling van de daling in het laatste
halfjaar

In een jaar tijd is het aantal
bijstandsuitkeringen met 21 duizend afgenomen. Ongeveer driekwart
van deze daling vond plaats in het tweede en derde kwartaal van dit
jaar. Het aantal uitkeringen is bij mannen sneller gedaald dan bij
vrouwen. Bij mannen daalde het met 12 duizend en bij vrouwen met 9
duizend. Daarnaast namen vooral bijstandsuitkeringen aan jongeren
tot 35 jaar af. De daling in die groep bedroeg 15 duizend, dat is
ruim 70 procent van de totale afname.

Langzame vergrijzing van de bijstand

De bijstandspopulatie is langzaam aan het
vergrijzen. In september 2006 werd 45 procent van de
bijstandsuitkeringen toegekend aan personen van 45 tot 65 jaar. In
januari 1998 was dit aandeel was nog 33 procent.

Bijstand vaker langdurig

Mensen blijven steeds vaker langere tijd
aangewezen op bijstand. Meer dan 80 procent van de
bijstandsuitkeringen loopt langer dan een jaar. Op 1 januari 1998
had nog maar 75 procent van de uitkeringen een duur van
één jaar of langer.

bron:CBS