De NVJ is blij dat haar jarenlange lobby
voor meer steun aan krantenjournalistiek vruchten aan het afwerpen
is. Dat een meerderheid van de tweede kamer hier voor is, is een
goed teken. Minister van der Hoeven moet nu een onderzoek instellen
naar de mogelijkheden.

Het overeind houden van een divers en
inhoudelijk sterk krantenaanbod is ook een belang dat de overheid
zich zou moeten aantrekken. Het is cultureel en maatschappelijk van
belang en draagt bij aan een goede werking van de lokale en
regionale democratie. De NVJ is blij dat zij hier eindelijk gehoor
voor heeft gevonden in Den Haag.

Jarenlange bezuinigingen waardoor
regionale redacties in een aantal gevallen zijn gehalveerd, zijn
niet onzichtbaar gebleven. In een aantal regio's in Nederland
wordt niet of nauwelijks nog eigen nieuws vergaard. Met het kleiner
worden van krantenredacties verdwijnt ook steeds meer uniek nieuws.
Dat gat wordt niet opgevuld door gratis kranten of internetsites
omdat deze er meer op gericht zijn om bestaand nieuws in een andere
verpakking te brengen dan om zelf nieuws te maken.

De hulp die kranten geboden kan worden is
bijvoorbeeld in de vorm van een fiscale aftrek voor
krantenabonnementen. Ook in de loonbelastingsfeer voor redactioneel
personeel of via stimulering van eigen nieuwsvoorziening op lokaal
en regionaal niveau zijn maatregelen denkbaar. Een overheid die
stimuleert dat zijn burgers goed op de hoogte zijn van nieuws,
verdieping en achtergronden draagt bij aan het vorm geven van het
kennisland dat Nederland wil zijn en worden.

bron:NVJ