'De doodstraf die tegen de Irakese
ex-dictator Saddam Hoessein is uitgesproken is niet de zwaarste
straf die in een rechtsstaat bestaat en die een politiek misdadiger
van het kaliber Hoessein verdiende. Want dat is levenslang,' aldus
Harry van Bommel. 'Daarom is de instemming van premier Balkende
met de doodstraf totaal misplaatst. Het is nodig dat de regering en
het CDA ondubbelzinnig afstand nemen van de doodstraf. Instemmen
met de doodstraf is in strijd met de rechtstaat en heeft niets te
maken met waarden en normen waarvan Balkenende zo'n voorstander
zegt te zijn.'

De misdaden van de dictator zijn veel
groter en omvatten tientallen jaren dictatorschap. Op dit moment
loopt ook het grote proces over de aanvallen met chemische wapens
op grote delen van Iraaks-Koerdistan. Ook daarvan bestaat het
gevaar dat er geen uitspraak van de rechter mogelijk is omdat de
verdachte tegen die tijd al dood is.

Het vonnis tegen Saddam Hoessein gold een
door hem bevolen massamoord in 1982 nadat een aanslag op hem was
gepleegd. Het gevaar van een spoedige voltrekking van het vonnis is
dat alle andere misdaden juridisch onbesproken blijven en
onbestraft. Dat is van groot belang om alle betrokkenen bij de
misdaden te beoordelen voor de misdaden. Dus niet alleen Saddam
Hoessein en zijn kliek, maar een gehele debaathificatie van de
Irakese maatschappij zou op een juridische manier moeten worden
bespoedigd. Een snelle executie maakt dat proces veel
moeilijker.

Het proces tegen Saddam Hoessein is een
risicofactor in de burgeroorlog in Irak die

momenteel woedt. De soennietische
bevolkingsgroep zal de executie van Saddam Hoessein kunnen
aangrijpen voor meer geweld tegen shiieten, Koerden en de
Amerikaanse bezetters van Irak. 'Dan heeft een executie een
tegenovergesteld effect van wat wenselijk is,' aldus Van Bommel.
'De Irakese regering moet naar een compromis zoeken waarbij de
Amerikanen snel vertrekken, de Irakezen een politieke oplossing
voor hun problemen zoeken en de leiding van het oude Baathregime,
waarin Saddam Hoessein de spil was, voor de rechter wordt gebracht.
Maar een rechtsstaat voert geen doodstraffen uit en een executie
brengt de democratie niet dichterbij,' aldus Van Bommel. 'Premier
Balkenende had dat moeten weten en moet zijn fout herstellen.'

bron:SP