Vijfentwintigduizend gezinnen in zeven
grote steden krijgen de komende tijd extra steun bij de opvoeding.
Hiervoor heeft staatssecretaris Ross vanmiddag een overeenkomst
gesloten met de steden, de provincies of stadsregio’s waarin
zij zijn gelegen.

Ross investeert tot eind 2008 32,5 miljoen
euro in ‘Opvoeden in de buurt’. Het geld komt via het
gemeentefonds bij de gemeenten terecht, om bureaucratische
rompslomp te voorkomen. De gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg en Almere) zijn de voortrekkers
van Opvoeden in de buurt, omdat lokaal het best in beeld te krijgen
is welke kinderen in de problemen komen als hulp niet snel wordt
ingezet. Provincie, stadsregio’s en rijk steunen, vanuit hun
eigen verantwoordelijkheden, de gemeente hierbij. Deze manier van
extra hulp aan de voorkant sluit naadloos aan bij het
Sturingsadvies van Steven van Eijck (Operatie Jong).

De zeven gemeenten gaan in de praktijk
zien op welke manier het steunen van gezinnen bij de opvoeding het
beste kan worden georganiseerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
vragen als: wat is een goede invulling van de Centra voor Jeugd en
Gezin, hoe werken deze centra samen met andere partijen in het
jeugdbeleid, welke ambulante hulp kunnen gemeenten verzorgen vanuit
de Centra voor Jeugd en Gezin? Daarbij wordt ook gebruik gemaakt
van de kennis van instellingen. Verder worden kleine en middelgrote
gemeenten eveneens betrokken bij Opvoeden in de Buurt.

Ross wil dat de vernieuwingen die
‘Opvoeden in de buurt’ oplevert, ook ten gunste komen
van andere gemeenten in het land. ‘Dat maakt het opzetten van
een Centrum voor Jeugd en Gezin een stuk eenvoudiger’, aldus
Ross. Onlangs stuurde Ross een brief aan de Tweede Kamer over de
ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin.

bron:VWS