In het kader van de vierde 'Week van het Huisdier' roept de Dierenbescherming onder het motto 'Klik voor blik' het publiek op massaal geld te doneren op www.dierenbescherming.nl. Met het geld worden blikken voer voor zwerfkatten gekocht. 'Uw huisdier goed gevoed?!' is de centrale vraag tijdens de Week van het Huisdier en voor de Dierenbescherming aanleiding om aandacht te vragen voor de tienduizenden katten in Nederland die hun voedsel dagelijks zà©lf bij elkaar moeten scharrelen. Met een minimale donatie van vijf euro kunnen al tien blikjes kattenvoer worden aangeschaft. De Week van het Huisdier duurt van zaterdag 28 mei tot en met zondag 5 juni. 

Het kattenoverschot in Nederland heeft inmiddels geleid tot een serieus zwerfkattenprobleem. Met name in de grote steden zorgt dit voor veel overlast en dierenleed. Hoeveel zwerfkatten Nederland heeft is nooit geteld, maar van de Rotterdamse regio is bekend dat het alleen daar al om zo'n 20.000 dieren gaat. Meestal betreft het 'ongewenste' huiskatten. Doordat nog te weinig mensen hun kat laten castreren onstaat een overschot aan kittens, die vervolgens worden gedumpt. Komen ze in het asiel dan behoort herplaatsing tot de mogelijkheden. Gebeurt dat niet, dan zal het katje verwilderen en steeds schuwer worden. Als het dier vervolgens geslachtsrijp is, dijt de populatie verwilderde katten weer verder uit. Deze dieren zorgen voor overlast, maar lijden zelf ook onder ziektes, verwondingen, honger en vergiftiging.  
 
Met de donaties van het publiek worden direct de werkgroepen Zwerfkat Gouda, Zwerfkat Dierenbescherming Rivierenland en Zwerfkattenopvang Dierenbescherming Assen ondersteund. Zij zullen met de donaties zorgen voor de aanschaf van het kattenvoer. De werkgroepen zorgen ervoor dat verwilderde katten worden gevangen, gecastreerd en teruggezet. Op deze wijze wordt de populatie onder controle gehouden en wordt voorkomen dat ze verder groeit. Zwerfkittens worden veelal ondergebracht bij gastgezinnen, die de dieren socialiseren. Vervolgens kan voor hen een nieuw baasje worden gezocht. 
 
De actie 'Klik voor blik' is mogelijk gemaakt door de Dier & Zorg Dierenverzekering van Proteq Direct, de grootste ongevallen- en ziektekostenverzekering voor honden en katten in Nederland. De Week van het Huisdier is een ideëel initiatief om verantwoord huisdierenbezit te promoten, de initiatiefnemers zijn: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren, Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Nederlandse Databank Gezelschapsdieren, Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Bond tot Bescherming van Honden en het Platform Verantwoord Huisdierenbezit.

bron:Dierenbescherming