Een fraudeteam controleert het komende half jaar de Gelderse detailhandel op mogelijke illegale arbeid en ontduiking van belasting en premies. Ook worden uitkeringsfraude en illegale huisvesting aangepakt. Het fraudeteam checkt of bedrijven vergunningen en hygiëne-voorschriften naleven. Verder is het team alert op mogelijke mensenhandel.

In sommige Nederlandse steden lijken in bepaalde wijken fraude in de detailhandel en daarmee gepaard gaande misstanden toe te nemen. Bonafide detailhandel heeft onder deze ontwikkelingen te lijden, door concurrentievervalsing en door schade voor het imago.

In het fraudeteam werken samen: zes gemeenten, de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de Vreemdelingenpolitie en de Basis Politiezorg. Het gaat om de gemeenten Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Wageningen, Apeldoorn en Ede. Ook buiten die steden zal gecontroleerd worden.

Niet alleen werkgevers worden gecontroleerd, maar ook werknemers. Zij moeten zich onder meer kunnen legitimeren op de werkplek. Anders kunnen zij een boete verwachten.

bron:SZW