(Persbericht) Van 1.200 naar 3.600 palletplaatsen door slim gebruik van mobiele palletstellingen en doorrolstellingen

Steylaerts, specialist in tegels en badkamerrenovatie, nam in 2010 de tegelwinkels van Azuleo en De Ryck over. Als gevolg van deze overnames en door een jaarlijkse exponentiële groei, barstte het logistieke centrum in Berlaar (BE) uit zijn voegen. Aangezien het perceel tot op de laatste meter was volgebouwd, moest er een oplossing gezocht worden binnen de bestaande muren. Voor de nieuwe magazijninrichting deed Steylaerts beroep op de kennis van BITO Systems die met een mobiel palletstellingen systeem een oplossing bood voor de groeipijnen van de tegelhandelaar.
Steylaerts is de grootste tegelhandelaar in Vlaanderen. Deze tegelgigant viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag en stelt ongeveer 50 mensen te werk. Steylaerts is importeur van alle soorten tegels (zoals vloertegels, wandtegels, badkamertegels, terrastegels en natuursteen), maar je vindt er ook parket en laminaat. Voor de plaatsing werkt de tegelhandelaar samen met een vast team van professionele vloerders en bouwpromotoren, die zowel kleine als grote projecten verwezenlijken. Op minder dan tien jaar vertienvoudigde dit bedrijf haar omzetcijfers en groeide het uit tot de grootste tegelhandel in Vlaanderen en werd het zelfs de nummer 2 in heel België. (bron : Trends Top)

Grotere volumes zorgen voor gebrek aan opslagcapaciteit

In 2008 bouwde Steylaerts een nieuw logistiek centrum. BITO Systems richtte het magazijn in met palletstellingen. Door de overname van Azuleo in 2010 en een sterke jaarlijkse groei, bleek de bestaande magazijninrichting beperkt te zijn en moest er een oplossing gezocht worden. Peter Steylaerts, zaakvoerder van Steylaerts: à¢â‚¬Å“Door grotere aankoopvolumes en snellere stockmutaties bleken deze stellingen al snel gevuld. We wilden een aankoop of bouw van een nieuw magazijn vermijden. Bovendien kon ons bestaande magazijninrichting niet worden uitgebreid. Het perceel is momenteel immers maximaal benut: het grenst vooraan aan de straat en achteraan bevindt zich een verkaveling. De opslagcapaciteit diende dus binnen de bestaande muren verhoogd te worden. Het oude systeem moest worden veranderd.à¢â‚¬

Magazijninrichting met individuele bereikbaarheid van pallets

In het logistieke centrum in Berlaar worden grote tegelpartijen opgeslagen in blokstapeling. Daarnaast heeft Steylaerts ook vele pallets met o.a. lijmen en kleinere tegelpartijen die individueel bereikbaar moeten zijn. Op iedere pallet bevindt zich immers een andere tegel- of lijmsoort. Zelfs binnen dezelfde tegelsoort kunnen op verschillende pallets toch nog nuanceverschillen voorkomen, waardoor ze niet aan eenzelfde klant kunnen worden verkocht. Steylaerts moest zijn magazijn inrichten op een andere manier om deze unieke pallets te kunnen opslaan.
Peter Steylaerts: à¢â‚¬Å“We hadden al een bepaalde magazijninrichting voor ogen. Ons initieel plan was immers om in een deel van het magazijn een automatisch shuttlesysteem te installeren voor de tegelopslag. Door met BITO over de problematiek van opslagcapaciteit en unieke pallets te praten kwamen zij echter met een betere soort magazijninrichting voor de dag. BITO raadde een automatisch shuttlesysteem af omdat er teveel handelingen zouden moeten uitgevoerd worden en onze omloopsnelheid daarvoor niet hoog genoeg is.à¢â‚¬

Magazijninrichting met mobiele palletstellingen voor maximale benutting van de ruimte

Ive Benoy, Manager Engineering bij BITO Systems: à¢â‚¬Å“De architectuur van het gebouw vormde een grote uitdaging bij Steylaerts. De driehoekige structuur zorgt er immers voor dat de mogelijkheden voor plaatsing van stellingen beperkt zijn. Ons magazijn inrichten volgens onze nieuwe behoeften vereiste heel wat creativiteit.à¢â‚¬
Om de ruimte maximaal te benutten werd daarom gekozen om te werken met mobiele palletstellingen. à¢â‚¬Å“Mobiele palletstellingen waren hier de aangewezen compacte opslagmethode. In de hele ruimte is maar à©à©n gang noodzakelijk om alle pallets individueel te kunnen bereiken, wat de opslagcapaciteit drastisch vergroot. Bovendien kan je de pallets lukraak door elkaar plaatsen: de flexibiliteit blijft maximaal. Het is de eerste keer dat we een mobiele palletstelling plaatsen in België. Het is dus een primeur voor Steylaertsà¢â‚¬, zegt Ive Benoy.
De mobiele palletstellingen bij Steylaerts zijn opgebouwd uit drie verrijdbare wagens en à©à©n vaste stellingrij. Op elke mobiele wagen staat een dubbele palletstelling die bestaat uit zes secties met vijf niveaus per sectie. Door het hoge gewicht van de beladen pallets moesten de palletstellingen een grote draagkracht hebben. Zo kan elk liggerpaar tot 3.600 kg dragen en de sectiebelasting reikt tot 14.400 kg. Het hele systeem biedt ruimte aan 630 pallets. à¢â‚¬Å“Met onze vroegere magazijninrichting konden we in dezelfde ruimte slechts 200 pallets opslagen. Als we de blokstapeling naast de verrijdbare stellingen meerekenen komen we nu op zo‘˜n 800 pallets. Onze capaciteit is hier dus verviervoudigd!à¢â‚¬, weet Peter Steylaerts.
Een ´slow start and stop‘˜-functie speelt in op het gewicht die de verrijdbare palletstellingen moeten dragen. Deze functie zorgt ervoor dat de gang van de stelling traag kan vertrekken en stoppen. Hierdoor wordt de gebruikte stroom gelijkmatiger verdeeld en is de kracht die wordt uigeoefend op de stellingen minimaal, wat de levensduur ten goede komt.

Compacte opslag van fast movers in palletdoorrolstellingen

Steylaerts heeft een grote voorraad aan tegellijmen en voegproducten die vroeger opgeslagen werden in palletstellingen. Om deze fast movers compacter op te slaan, koos BITO Systems ervoor om ons magazijn in te richten met palletdoorrolstellingen. à¢â‚¬Å“Lijmen en voegproducten volgen het FiFo-principe. De doorrolstellingen maken de controle op de houdbaarheid een stuk eenvoudiger. Bovendien wonnen we heel wat ruimte door het wegvallen van overbodige stellinggangenà¢â‚¬, aldus Peter Steylaerts. De palletdoorrolstellingen bestaan uit drie secties van vijf niveaus hoog en vier pallets diep. Dankzij de nieuwe magazijninrichting kan Steylaerts hier nu in totaal 60 pallets zeer compact opslaan.

Overdonderd door de nieuwe magazijninrichting

De werken die BITO uitvoerde, duurden drie maanden. Om de mobiele stellingen te kunnen monteren, is een speciale fundering nodig. Het bestaande beton moest daarom uitgebroken en helemaal vernieuwd worden. Steylaerts deinsde hiervoor niet terug. Hoewel het beton er nog maar twee jaar lag, stonden ze toch open voor deze oplossing.
Een deel van het materiaal dat in het magazijn stond, moest gedurende de werken tijdelijk op een andere plaats opgeslagen worden. Om de periode van plaatsing van de verrijdbare stelling te overbruggen, werden er tegen de buitengevel ruim 100 lopende meter nieuwe outdoor palletstellingen geplaatst. Deze worden vandaag nog steeds gebruikt en zorgden eveneens voor de verhoging van de opslagcapaciteit.
à¢â‚¬Å“De plaatswinst die de nieuwe magazijninrichting heeft opgeleverd is onbeschrijflijk. Onze opslagcapaciteit verdriedubbelde van 1.200 palletplaatsen naar 3.600 (of van 50 000 m² opslagcapaciteit aan tegels naar 150 000 m²) zonder de aankoop of bouw van een nieuw magazijn. Dankzij de nieuwe magazijninrichting benutten we de capaciteit van ons magazijn nu optimaal. Onze ambitie is om de omzet tegen 2013 nog met 30% te laten groeien, dus of het de laatste keer is dat we de hulp van BITO inschakelen, is nog niet zekerà¢â‚¬, lacht Peter Steylaerts.