(Persbericht) Op donderdag 25 november 2010 viert de stichting Coke van Jou haar vijfjarig bestaan. Dit wordt gevierd in 'Ons Genoegen' in het Amsterdamse Westerpark, met de lancering van de Glossy: Ik ook van jou. De Stichting Coke van Jou heeft vijf jaar lang hard gewerkt in Nederland, om familie en vrienden van verslaafden van een structureel hulpaanbod te voorzien.

Stichting Coke van Jou is in 2005 opgericht door Nicole Verhoeven en sinds die tijd is er veel bereikt. Een kleine greep uit de bijdragen van de Stichting Coke van Jou: een zeer succesvolle website met meer dan 500 bezoekers per dag, meer dan 20 open dagen in Amsterdam, Groningen, Den Haag, Utrecht en Breda, honderden telefonische consults, een juridische ondersteuning, wekelijkse zelfhulpgroepen en de ontwikkeling van de training 'leren leven naast een verslaafde'.
En nu, daarbij de uitgave van een glossy: Ik ook van jou.

De glossy wordt verspreid in een oplage van 25000, een voorlichtingscampagne van formaat dus! Ook is de glossy te bestellen via de website van de stichting: cokevanjou.nl. Dit zal een enorme bijdrage zijn voor mensen met verslavingsproblemen in hun omgeving en het vinden van de weg naar professionele hulpverlening. Honderd pagina's vol met ontroerende verhalen en veel inspiratie. Door het op deze manier actief benaderen van de omgeving hoopt de stichting mensen te helpen die verstrikt zijn geraakt in het web van verslaving. Met deze ondersteuning kunnen de naasten constructief leren omgaan met de verslaafde, met een positief resultaat voor alle partijen op de lange termijn.

Tevens heeft de oprichtster dit moment gekozen om afscheid te nemen van de stichting. Zij draagt de leiding per 1 januari 2011 over aan Harald Feller.

Stichting Coke van Jou gaat door met uitbreiden tijdens het jubileumjaar. Naast genoemde steden wordt er hard gewerkt aan landelijke dekking. Het doorbreken van het taboe dat heerst rond verslaving en de omgeving, het actief benaderen van de doelgroep en daarmee het onderwerp bespreekbaar maken, staan nog steeds hoog op de agenda. In Nederland zijn ruim 1,5 miljoen verslaafden en minstens zoveel mensen die dagelijks de problematiek ondervinden van deze verslaafden.

Voor meer informatie over Stichting Coke van Jou: www.cokevanjou.nl