In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de omvorming van de stichting criminaliteitsbestrijding Nederland. De stichting, die van oorsprong het actief bestrijden van criminaliteit in haar statuten had staan, is in de afgelopen maanden omgevormd tot een kennis en adviescentrum (ASMC) op het gebied van sociaal maatschappelijke criminaliteit. Met name door een hardere aanpak van sociaal maatschappelijke criminaliteit en de daarmee gepaard gaande wetswijzigingen hebben het bestuur van SCBN doen besluiten om, met name, de operationele zaken af te stoten. Deze zaken hebben plaatsgemaakt voor het verzorgen van gratis advies voor particulieren en het fungeren als kenniscentrum voor organisaties en instellingen die zich beroepsmatig bezig houden met het bestrijden en onderzoeken van sociaal maatschappelijke criminaliteit. Deze adviezen worden momenteel verzorgt door een aantal enthousiaste vrijwilligers die u graag op maandag, dinsdag en woensdagochtend te woord staan.In een later stadium zullen ook toonaangevende advocaten, forensische onderzoekers en afgevaardigde van universiteiten deelnemen aan dit initiatief.