Hulpactie slachtoffers vloedgolframp Sri Lanka.  

 

Sri Lanka is getroffen door een natuurramp. Miljoenen mensen in Azië
zijn getroffen door de vloedgolf op 2e kerstdag. Het Zuiden en Oosten
van Sri Lanka zijn bijzonder hard getroffen, en het natuurgeweld heeft
(volgens niet bevestigde bronnen) al aan meer dan 10.000 mensen op Sri
Lanka het leven gekost. Velen zijn dakloos geworden of hebben al hun
bezittingen verloren.
Het Family Help Programme Holland-Sri Lanka start een noodhulpactie en
opent daartoe het speciale gironummer 2656102 ten name van het FHP te
Groenlo. Op dit moment werkt het FHP samen met locale organisaties om
voedsel en drinkwater te verstrekken. Van geworven gelden zullen vooral
kleding, huisraad, visnetten en dergelijke worden verstrekt aan de
getroffenen. Het FHP zal van de geworven gelden ook hulp verlenen nadat
de eerste nood is opgelost in de vorm van structurele hulp door de
ergst getroffenen in de omgeving van Colombo een nieuw onderdak te
bieden. Daarnaast zal hulp worden geboden aan het Zuiden van Sri Lanka
waar het FHP ook projecten heeft opgestart.  
 
Het FHP in het kort:  
Het Family Help Programme Holland-Sri Lanka biedt al 24 jaar hulp en
ondersteunt de allerarmsten in heel Sri Lanka, vooral in de omgeving
van Colombo/Negombo. Dit doet zij door alleenstaande moeders met jonge
kinderen en alleenstaande ouderen te helpen in hun levensonderhoud te
voorzien. Tevens realiseert het FHP projecten waarmee voor jong en oud
kansen voor de toekomst worden gecreëerd. Het FHP Holland werkt samen
met het FHP Sri Lanka en betrouwbare plaatselijke organisaties zodat
zij zeker weet dat het geld ook daadwerkelijk aankomt. Dankzij deze
nauwe contacten weet het FHP wat nodig is binnen Sri Lanka.  
 
Voor algemene informatie: www.fhpholland.nl  

Bron: FHP