TIEL – Jaarlijks worden 16000 mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand. Minder dan 10% overleeft een hartstilstand, met name omdat de defibrillator (AED) niet op tijd voorhanden is. Door gebruik te maken van een defibrillator binnen 5 minuten kan het overlevingspercentage drastisch stijgen tot zo’n 50%. Prachtige cijfers, alleen weten veel mensen niet wat een defibrillator is en waar hij hangt. Stichting Heartbeat lanceert om die reden de publiciteitscampagne “Waarhangtjulliedefibrillator.nl?”.  Doelstelling van deze campagne is om mensen bewust te laten nadenken over de noodzaak van een defibrillator.
AED pictogram Er verschijnen gelukkig steeds vaker AED-pictogrammen in het straatbeeld om aan te geven dat een defibrillator aanwezig.

 AED pictogram

Echter, denken de meeste mensen, ten onrechte, dat die niet zomaar te gebruiken is. Een defibrillator is juist gebruiksvriendelijk en vertelt een gebruiker stap voor stap wat hij moet doen. Niet alleen in winkelcentra en kantoorpanden, maar ook in huis past een defibrillator, net als andere veiligheidssystemen als een alarmsysteem, een brandblusser en een rookmelder.
Stichting Heartbeat

Stichting Heartbeat zet zich naast het creëren van bewustzijn ook op een andere manier in voor een hartveiliger samenleving. Voorzitter Björn Tannemaat: “Een van onze doelen is om defibrillators beschikbaar te stellen aan niet-commerciële organisaties. Voorbeelden zijn scoutingverenigingen, bibliotheken en peuterspeelzalen.” Stichting Heartbeat zet zich verder in voor gezinnen met jonge hartpatiëntjes middels het organiseren van een vakantieweek. Na een lange periode in het ziekenhuis of in de aanloop naar een operatie is het belangrijk dat een gezin kan genieten. Voor meer informatie:www.stichtingheartbeat.nl

 

Noot voor de redactie: (niet voor publicatie) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Björn Tannemaat, voorzitter Stichting Heartbeat, telefoonnummer:  06-29385638, mail: [email protected] / [email protected]