Met het inluiden van het nieuwe jaar is ook Stichting Heartbeat officieel van start gegaan en zullen er de komende jaren veel activiteiten ontwikkeld gaan worden om kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun familie wat levensvreugde te geven. Dit gebeurt onder andere door individuele vakantieweken te organiseren voor het gezin en wanneer dit om gezondheidsredenen niet kan door een speelhuis te schenken. Daarnaast draagt Stichting Heartbeat zorg voor een betere marktpenetratie van AED's (Automatische Externe Defibrillatoren) door deze beschikbaar te stellen aan minder kapitaalkrachtige instanties, waar wel veel mensen komen, zoals bibliotheken en sportcomplexen. Uiteraard is er veel geld nodig voor deze acties, dus iedere vorm van ondersteuning is welkom.

Jaarlijks worden er zo'n 1400 kinderen geboren met een hartafwijking. Een deel daarvan moet al in het eerste levensjaar geopereerd worden, waardoor het gezinsleven een duidelijk andere start krijgt dan gepland. Door de ziekenhuisperiode's staat het gezinsleven stevig onder druk en vanuit Stichting Heartbeat willen we daarin ondersteunen en het gezin in een relatief rustige periode lekker een weekje laten genieten van een vakantie ergens in Nederland.

bron:Stichting Heartbeat