HomePlan bouwt succesvol huizen voor Haïti
Stichting HomePlan bouwt huizen bouwen voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. 12 januari werd Haïti getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.0 op de schaal van Richter. 200.000 mensen zijn omgekomen en rond de 1,5 miljoen mensen zijn dakloos geworden. Volgens schattingen van de VN zal 75 % herbouwd moeten worden. De schade van de aardbeving raakt juist de allerarmsten. Stichting HomePlan bouwt samen met haar Latijns Amerikaanse Partner Un Techo Para mi Paà­s (een dak voor mijn land) huizen voor de slachtoffers van de aardbeving. In de afgelopen maanden zijn op deze manier al meer dan 200 huizen gebouwd. Het doel is om in 4 jaar 10.000 huizen te bouwen.
De huizen
De huizen van HomePlan worden opgebouwd in gebieden buiten de hoofdstad Port au Prince. Per project zoekt HomePlan in samenwerking met de lokale partner naar de beste oplossing. De huizen in Haïti zijn eenvoudig op te bouwen en aangepast aan de lokale omstandigheden. Zo staan deze op poten zodat de bewoners beschermd zijn tegen overstromingen en is er sprake van een aardbevingsbestendige constructie. De materialen van de huizen worden geïmporteerd vanuit de Dominicaanse Republiek. De ontvangers van de huizen bouwen zelf mee aan de huizen zodat zij verantwoordelijkheid voelen voor hun huis.
Stichting HomePlan
Stichting HomePlan is een kleine, Bredase ontwikkelingsorganisatie die in samenwerking met de allerarmsten aan kleinschalige efficiënte bouwprojecten werkt. Het huis is daarbij niet het doel maar het middel om deze mensen een kans te geven zich verder te ontwikkelen. HomePlan zorgt via haar netwerk van lokale partners voor de juiste nazorg in de vorm van educatie en voorlichting. Zo heeft HomePlan sinds haar oprichting in 1997 al meer dan 2.000 gezinnen en weeskinderen een Huis, Thuis en Toekomst geschonken. www.homeplan.nl.
---------------------------------------------------Einde Persbericht-------------------------------------------------
Voor meer informatie, interviewaanvragen of hoge resolutie foto‘˜s kunt u contact opnemen met:
Stichting Homeplan
Marike van Seeters
Hoofd Fondsenwerving en Communicatie
Konijnenberg 88b
4815 BE Breda
076 5 736 734
06 53 52 63 46
[email protected]
www.homeplan.nl