(Persbericht) Doen wat nodig is!
Simpelweg dat motto is wat wij als leidraad zullen gebruiken in onze inspannigen om een opvanghuis in Kenya te starten en te laten draaien. De stichting Jua ondersteunt Nelleke Hols in haar activiteiten in Watamu Kenya

JUA betekent zonneschijn in Swahili. Voor mij betekent het ´warm hart‘˜ en ´zonneschijn in het leven van een kind brengen‘˜. En dit is de achtegrond voor de naam van onze kersverse (13 juli 2010) stichting.

In juli 2010 is de Stichting Jua Children‘˜s Home opgericht. Vanaf begin 2011 wordt in Kenya een opvanghuis opgestart voor kinderen met als doel hen een veilig en liefdevol leefklimaat te bieden. Het opvanghuis biedt tijdelijke (crisis)opvang voor kinderen die (seksueel) mishandeld zijn, uitgehuwelijkt dreigen te worden en aan meisjes die zwanger zijn geraakt. Het doel is zorgen voor een veilige leefomgeving, bemiddeling, medische zorg en traumaverwerking. Onderdeel van de opvang is ook ervoor zorgen dat de kinderen naar school blijven gaan.

Initiatiefneemster Nelleke Hols kennen wij als een zeer ervaren maatschappelijk werkster. Zij heeft een vriendenkring opgebouwd en de juiste contacten gelegd. Maar om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en helpen, zal een locale maatschappelijk werker in dienst van Jua treden. De kinderen zullen geplaatst worden op aanvraag van Child Department Kenya, de Kinderbescherming. Natuurlijk zullen praktische zaken zoals onderdak, voeding en kleding geboden worden maar de liefde voor de kinderen staat centraal. Onze Nederlandse Stichting Jua Children‘˜s Home zal het opvanghuis bijstaan in alle werkzaamheden om daarmee te bereiken dat de kinderen een stabiele en veilige basis krijgen!

We hopen dat met de steun en de liefde ook voor ´onze‘˜ kinderen in Kenya de zon weer gaat schijnen.

Vriend worden

Stichting Jua zoekt vrienden die zowel in de opstartfase als in de jaren daarna bereid zijn financiële steun aan het opvanghuis Jua te bieden. Nelleke begint immers met de aanschaf van allerlei basismaterialen, zoals bedden, keukengerei, tafels en stoelen, enzovoorts. Daarnaast zijn er verbouwingskosten voor bijvoorbeeld extra douches, en moet er ventilatie en klamboes worden aangeschaft. Hiervoor is een startkapitaal van 19.000 euro nodig. Het dagelijks ´runnen‘˜ van het opvanghuis brengt steeds terugkerende kosten. Denk hierbij aan huisvestingskosten, gas, water en licht, medische kosten, salaris voor de lokale werknemers, voeding en lesmaterialen. Juist daarvoor is een solide basis van voldoende financiële middelen onmisbaar.

Wij maken "onderscheid" tussen twee vriendengroepen:

  • Zakelijke Vrienden: die zich voor enkele jaren aan Stichting Jua verbinden door een overeenkomst met ons aan te gaan voor een vast bedrag per maand of per jaar. We denken dan aan bedrijven, instellingen of scholen van wie we op onze website natuurlijk logo‘˜s en informatie kunnen opnemenà¢â‚¬¦ Zij zijn immers onze vrienden!
  • Persoonlijke Vrienden: die een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse bijdrage aan Stichting Jua doneren en die we natuurlijk net zo dankbaar zijn voor hun individuele bijdrage!

Tenslotte staan wij natuurlijk open voor erfenissen, legaten of schenkingen en werken we maar al te graag mee aan uw eigen initiatieven sponsorlopen, fancy fairs enz. voor het verkrijgen van geld voor de Stichting Jua Children‘˜s Home.

Interesse?
Heeft u interesse om Vriend van Jua te worden, dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Maak uw individuele bijdrage over op:
    bankrekening 54.72.706 te Zoetermeer
    t.n.v. STICHTING JUA CHILDREN‘˜S HOME.
  • Zakelijke Vrienden kunnen voor meer informatie contact met ons opnemen via [email protected]
    U kunt ook alvast het aanmeldformulier van de site www.stichtingjua.org downloaden en -na invullen- aan ons terug sturen naar het adres dat in de overeenkomst staat genoemd.

Alle informatie is te vinden op onze website http://www.stichtingjua.org
en natuurlijk kunt u ook via [email protected] uw vragen aan ons stellen.