Stichting Leaseleed spant samen met 340 gedupeerde gezinnen een 2e
rechtszaak aan tegen Dexia en Spaar Select. Deze 2e rechtszaak heeft
betrekking op de zogenaamde spaarleasecontructie. 

 
In juli 2004 heeft de Stichting Leaseleed samen met 426 gedupeerden een
rechtszaak aangespannen tegen Dexia en Spaar Select. Deze eerste
rechtszaak heeft betrekking op de zogenaamde Overwaarde Effect
Constructie. Dit is een constructie waarbij effectenlease is
gecombineerd met een beleggingsdepot. Het geld dat in het
beleggingsdepot werd gestort, was meestal verkregen doordat een tweede
hypotheek op de overwaarde van het huis werd gevestigd.  
 
Nadat zich 340 gedupeerden met een zogenaamde Spaarleaseconstructie bij
de Stichting Leaseleed hadden gemeld, heeft de Stichting Leaseleed
eerst geprobeerd om in overleg met Dexia en Spaar Select een regeling
te treffen voor deze groep gedupeerden. Dit is helaas niet gelukt. Om
deze reden heeft de Stichting Leaseleed samen met 340 gedupeerden thans
een tweede rechtszaak aanhangig gemaakt tegen Dexia en Spaar
Select.   
 
Het was Spaar Select die de 340 gedupeerde gezinnen heeft geadviseerd
een constructie aan te gaan waarbij effecten werden geleasd in
combinatie met een vooruitbetaling van de leasetermijnen voor een
periode van 36 of 60 maanden. Het gemiddeld vooruitbetaalde bedrag
bedraagt EUR 31.000 en is meestal verkregen door een (tweede) hypotheek
op het huis. In eerste instantie werden de leasetermijnen voldaan uit
de vooruitbetaalde bedragen. Omdat de vooruitbetaalde bedragen
inmiddels opgesoupeerd zijn, moeten de gedupeerden nu nog geruime tijd
(tussen de 15 en 17 jaar) de leasetermijnen uit eigen middelen te
betalen. Naast het feit dat ze nu uit eigen middelen de maandelijkse
leasetermijnen moeten betalen, blijven de gezinnen ook nog zitten met
een restschuld. Bovendien moeten ze ook de maandelijkse hypotheekrente
blijven betalen, terwijl het tot slot de vraag is of er aan het einde
van het effectenlease-overeenkomst wel voldoende geld is om de
hypothecaire geldlening af te lossen. Verreweg de meeste van de 340
gezinnen zullen met ook deze schuld blijven zitten. Op genoemde
ernstige consequenties zijn de gedupeerden nimmer gewezen. De
gemiddelde schade bedraagt EUR 50.000,- per gezin.   
 
Zoals bekend procedeert ook de Stichting Leaseverlies tegen Dexia. Er
zijn echter grote verschillen met Leaseverlies.  Die stichting
procedeert voor 90.000 Nederlanders die door de aandelenlease een
schuld 'slechts' gemiddeld 4.500 Euro hebben opgelopen. De bij de
Stichting Leaseleed aangesloten gedupeerden hebben echter een schuld
opgelopen die vele malen groter is. Een tweede verschil bestaat er in
dat, in afwijking van het proces van Leaseverlies, de 340 gezinnen bij
Stichting Leaseleed zelf partij in de procedure zijn en dus
bijvoorbeeld ook direct schadevergoeding kunnen vorderen. Een derde
verschil met de door de Leaseverlies aanhangig gemaakte rechtszaak, is
dat de vorderingen van de Stichting Leaseleed en de gedupeerden niet
uitsluitend zijn gebaseerd op misleidende reclame, maar op een groot
aantal andere gronden zoals dwaling, bedrog en misbruik maken van
omstandigheden alsmede wanprestatie. Tot slot zijn de vorderingen van
de Stichting Leaseleed en de 340 gezinnen  niet alleen gericht
tegen Dexia maar ook tegen Spaar Select. Dexia en Spaar Select zijn met
andere woorden samen gedagvaard. De Stichting Leaseleed wil via de
Amsterdamse rechter Dexia en Spaar Select dwingen om de gedupeerden
terug te brengen in dezelfde staat waarin zij verkeerden voorafgaand
aan het sluiten van de spaarleaseconstructie.   
 
Uiteraard is de Stichting Leaseleed ermee bekend dat de heer Duisenberg
zal gaan proberen om een minnelijke regeling te bewerkstelligen voor
alle effectenlease gedupeerden. De Stichting Leaseleed juicht dit
nieuwe initiatief toe. Gelet op zowel de omvang van de schade die de
340 gedupeerden hebben geleden als de houding van Dexia bij eerdere
schikkingsonderhandelingen, verwacht de Stichting Leaseleed evenwel
niet dat er een redelijke oplossing te realiseren valt. Overigens hoeft
het aanhangig maken van deze tweede procedure er niet aan in de weg te
staan dat Dexia, al dan niet op instigatie van de heer Duisenberg,
vrijwillig tegemoet komt aan de vorderingen van de gedupeerde
gezinnen.   

Bron: STICHTING LEASELEED