(Persbericht) Nunspeet, 2 november 2010

Stichting Leed door Sprinkhanen richt haar pijlen op onoorbare praktijken van private investeringsmaatschappijen en bundelt de krachten van gedupeerde ondernemers.

Onlangs is opgericht Stichting Leed door Sprinkhanen (www.leeddoorsprinkhanen.nl). Aanleiding is het feit dat er in ons land private investeringsmaatschappijen werkzaam zijn, die overnamekandidaten veel schade berokkenen. De Stichting roept daarom op om samen een vuist te maken tegen dit soort praktijken en initiatieven van gedupeerde ondernemingen te ondersteunen om de geleden schade op investeringsmaatschappijen te verhalen. De website biedt nieuws, artikelen en links.

Meer informatie is te verkrijgen via [email protected]