Op 12 januari jl. heeft er een zware aardbeving plaatsgevonden in Port au Prince, Haïti. De verwoestingen in het armste land op het westelijk halfrond, zijn enorm.
Stichting Naar School in Haïti wil graag een steentje bijdragen om de slachtoffers in Haïti er zo snel mogelijk weer bovenop te krijgen. De stichting is overtuigd dat het volgen van onderwijs het begin is van het einde van armoede. Naast onderwijs wordt ook hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, maaltijden en medische zorg.

Scholen
Omdat elk kind echt heeft op voeding, kleding, onderdak en onderwijs is Marijke Zaalberg sedert 1995 aan het werk in Haïti. In 1998 heeft zij een kleuterschool opgericht voor kinderen om er spelend te leren. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een viertal scholen. Waar in dit schooljaar 1100 leerlingen onderwijs krijgen van groep 1 tot en met de derde klas middelbare school. Alle scholen bevinden zich in het berggebied ten zuiden van Port au Prince.

Website
Stichting Naar School in Haïti heeft een nieuwe website. Op deze website kunt u informatie lezen over de stichting, welke lopende projecten er op dit moment zijn en hoe u Stichting Naar School in Haïti kunt steunen. De nieuwe website is mede mogelijk gemaakt door Internet Marketing bedrijf XIB BV te Berlicum. Zij willen graag een steentje bijdragen aan dit project vandaar dat zij deze nieuwe website en een aantal persberichten schenken aan de stichting . Door de nieuwe website en persberichten krijgt de stichting een groter media bereik en hopelijk worden op deze manier meer sponsoren binnen gebracht.

Steun ons
Help de kinderen in Haiti en steun ons nu!
Steun ons op verschillende manieren zoals:
à¢â‚¬¢ Door middel van een gift
à¢â‚¬¢ Wordt donateur
à¢â‚¬¢ Geven met belastingvoordeel
à¢â‚¬¢ Nalaten
à¢â‚¬¢ Fondsenwerving
Voor meer informatie over Stichting Naar School in Haiti kunt u kijken op: www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl

Kom nu in actie want ook u kunt een verschil maken!