Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft op
voordracht van de jury de Prins Bernard Cultuurfondsprijs voor
Natuurbehoud 2006 toegekend aan de Stichting Nationale
Boomfeestdag. De prijs, groot 50.000 euro, zal door prinses
Margriet worden uitgereikt in het Muziekgebouw aan het IJ te
amsterdam.

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft als
doelstelling kinderen van groep 7 (10/11 jaar) kennis en respect
voor bomen in hun directe leefomgeving bij te brengen, door ze te
laten inzien dat bomen belangrijk onderdeel zijn van de natuur. De
Stichting beoogt dat zij dit vervolgens overbrengen op hun ouders
cq. opvoeders én dat ze zich daadwerkelijk gaan inzetten
voor behoud en bescherming van bomen/natuur. Kinderen zijn de
volwassenen van morgen en als wij hen dichter bij de natuur
brengen, geven wij hen, en de generaties erna, zicht op een groene
gezonde en leefbare wereld. Er is gekozen voor het laten planten
van een eigen boom, omdat bomen zeer tot de verbeelding van
kinderen spreken. Het planten van een eigen boom maakt dit gegeven
nog unieker.

In bijna 50 jaar tijd zijn er op de
Boomfeestdag ruim 10 miljoen bomen en struiken geplant door de
basisschooljeugd. Jaarlijks doen er ongeveer 400 gemeenten, ofwel
75% mee aan de Boomfeestdag met in totaal ongeveer 110.000 kinderen
en 30.000 volwassenen. Boomfeestdag staat hiermee op de 12de plaats
in de top 20 van grootste landelijke evenementen (bron:
Respons).

Peter Derksen (Directeur Stichting
Nationale Boomfeestdag) zal de prijs in ontvangst nemen en hij zal
samen met een kinderkoor voor Prinses Margriet en alle aanwezigen
als dank het boomfeestdag-lied 'Het is tijd zingen'. De Prins
Bernard Cultuurfondsprijs voor Natuurbehoud 2006 is voor de
Stichting Nationale Boomfeestdag een grote erkenning voor het werk
dat reeds jarenlang met liefde uitgevoerd wordt voor de kinderen
én voor de natuur.

Uit het juryrapport

'De jury prijst de wijze waarop de
Stichting Nationale Boomfeestdag al vijftig jaar met veel inzet en
gevoel voor publieksbereik steeds meer kinderen bewust maakt van de
hun omringende natuur. Men is er in geslaagd de Boomfeestdag als
instrument steeds verder te ontwikkelen, te bedden in het
basisonderwijs, te verdiepen en over heel Nederland uit te
breiden'.

bron:Stichting Nationale Boomfeestdag