Stichting Ondernemersklankbord gaat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 300 etnische ondernemers coachen bij hun bedrijfsvoering. Staatssecretaris Van Gennip en Stichting Ondernemersklankbord sluiten hiertoe een overeenkomst op 19 april.Oud-ondernemers zullen hun eigen ondernemerservaring overdragen aan de nieuwe ondernemers. Deze etnische ondernemers missen vaak - ondanks hun enthousiasme - specifieke vaardigheden om binnen Nederland te ondernemen. Ondernemersklankbord en het Ministerie van Economische Zaken hopen door deze coaching de nieuwe ondernemers succesvoller te maken.   

De coachingstrajecten worden mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en richten zich vooral op Den Haag en de Randstad. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. 
 
De intentieverklaring komt voort uit het Actieplan 'Nieuw Ondernemerschap' van het Ministerie van Economische Zaken en sluit aan bij het beleid inzake het nieuwe ondernemerschap van VNO-NCW, een van de partijen in Ondernemersklankbord.  
 
Stichting Ondernemersklankbord is een landelijke adviesorganisatie die de succeskansen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil vergroten. 250 oud-ondernemers en gepensioneerde managers stellen belangeloos hun ervaring en kennis beschikbaar aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Jaarlijks adviseert Ondernemersklankbord tussen 2.500 en 3.000 ondernemers. 
 
De ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken maakt het mogelijk dat Ondernemersklankbord haar werk kan doen voor een jaarlijks toenemend aantal ondernemers. Daarnaast wordt de stichting ondersteund door een aantal ondernemingen, VNO-NCW en de Kamers van Koophandel.  
 
bron:Stichting Ondernemersklankbord