Vanaf 1 januari 2002 heeft de stichting Prépensioenfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen premie gevorderd bij werkgevers ten behoeve van de prépensioenregeling voor het beroepsgoederenvervoer.

Na een diepgaand onderzoek door de heer D.G. Havenaar van het Ridderkerkse sneltransportbedrijf “HIGH SPEED” Sneltransport B.V. en diverse gesprekken met beleidsmedewerkers van voornoemd fonds, is hij tot de ontdekking gekomen dat er voor het incasseren van deze premie tot 20 februari 2003 geen ministeriële goedkeuring bestond.

Een gesprek met het advocatenkantoor H. Vallenduuk bracht aan het licht dat deze reeds enkele jaren geleden met succes terugvordering heeft verzorgd voor enkele vervoerders.

De Ridderkerkse transportondernemer heeft zelfstandig en met succes de premie over de periode van 1 januari 2002 tot 20 februari 2003 teruggevorderd en ontvangen. Inmiddels heeft hij voor meer dan veertig transportbedrijven de premieterugvordering in behandeling waarmee een bedrag aan premie en wettelijke rente gemoeid is van maar liefst ruim 1,5 miljoen Euro. Hoewel dit een aanzienlijk bedrag lijkt is er over de bewuste periode een bedrag aan premie geïncasseerd van ten minste € 110.000.000,00 ( Honderd en tien miljoen ).

Het fonds weigert nu, met de hand op de knip, die medewerking te verlenen, welke voor de betreffende ondernemers leidt tot een teruggave van onterecht afgestorte premiegelden. De transportondernemer is geenszins van plan op te geven en heeft het fonds gewaarschuwd dat hij met dit “miljoenenverhaal” in de openbaarheid zou treden indien zij de gedane toezeggingen niet zouden nakomen. Begin september 2006 heeft het fonds toegezegd om nu in ieder geval voor de “ongeorganiseerde” vervoerders met voortvarendheid de relevante stukken toe te sturen aan de Ridderkerkse ondernemer, echter tot op de dag van vandaag is hier nimmer werk van gemaakt.

Het fonds hult zich in een diep stilzwijgen, hetgeen door de Ridderkerkse vervoerder nu doorbroken zal gaan worden.

bron:Transport Online