Om de ondersteuning van het transferproces te optimaliseren heeft Stichting Transmurale Zorg, samen met zorginstellingen uit de regio Den Haag en Techxx, een applicatie ontwikkeld voor de elektronische overdracht van patiënten. We laten u kennismaken met POINT (Punt voor Overdracht van Informatie Naslag en Transfers).

POINT versnelt patiëntenoverdracht
Steeds vaker moeten ziekenhuizen noodgedwongen patiënten weigeren door een tekort aan
bedden. Een reden daarvoor is dat uitbehandelde patiënten soms weken een ziekenhuisbed bezet houden, omdat ze niet direct terecht kunnen in een verzorgings- of verpleeghuis.
POINT faciliteert het werkproces waarin patiënten vanuit ziekenhuizen worden overgedragen naar de AWBZ-zorgaanbieders. “Bovenal bewaakt POINT de wachttijden waardoor onnodig oponthoud wordt voorkomen”, aldus Mia van Leeuwen, directeur van de Stichting Transmurale Zorg.
 
Automatiseren
“POINT is de eerste software toepassing die de transmurale werkstroom automatiseert. Door de softwarematige koppeling van POINT aan de verschillende Ziekenhuis Informatie Systemen kunnen medische fouten worden gereduceerd,”aldus Nick Kerklaan, directeur Techxx BV.
 
Efficiëntie
Mia van Leeuwen verwacht vooral efficiencywinst te boeken met het gebruik van POINT. Als het berichtenverkeer via POINT loopt, bespaart dat handelingskosten per getransfereerde patiënt. Ook de verblijfsduur van een patiënt wordt behoorlijk verkort. Voor ruim 8000 patiënten betekent dit een aanzienlijke besparing op materiële uitgaven en personeelskosten. Daarnaast kan maatschappelijke winst worden behaald door een snellere doorstroom van de patiënt van ziekenhuis naar verzorgingsinstelling.