Binnen de Stichting van de Arbeid (STAR) is vrijdag 20 mei overeenstemming bereikt over de verdeling van de premielasten als op 1 januari 2006 de nieuwe wetten voor gedeeltelijk en volledig arbeidsongeschikten in werking treden.

Werknemers en werkgevers gaan - als de regering ermee instemt - vanaf de invoering van de nieuwe WAO (de zogeheten Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen - WIA) elk 50 procent van de premiekosten voor hun rekening nemen. Wel willen de partijen in de Stichting van de Arbeid inzicht in de gevolgen van alle wijzigingen die eraan komen, want op 1 januari volgend jaar gaat niet alleen de WIA in, maar ook de nieuwe WW en zorgstelsel worden dan van kracht.

Brieven
Per brief heeft de STAR aan de minister laten weten inzicht te willen in deze koopkrachtgegevens en in invloed die de veranderingen hebben op de loonkosten. Ook hebben de partijen aangegeven dat zij met de minister willen overleggen over de gewenste wijze van compensatie als blijkt dat de koopkrachteffecten en de invloed op de loonkosten negatief uitpakken.
Daarnaast heeft de STAR vrijdag 20 mei een brief naar de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd met daarin een nader oordeel over de invulling van de hoofdlijnen van de WIA. Dit oordeel is mogelijk nu het kabinet de benodigde Invoeringswet aan de Kamer heeft aangeboden. De brief is bedoeld ter voorbereiding op de hoorzitting die op donderdag 2 juni plaatsvindt.

bron:CNV