(Persbericht) PERSBERICHT
Breda, 15 april 2011

Stichting Veilig Dak Nederland, voorheen Stichting Veilig Dak Breda is recent verhuisd naar Breda.

Enkele jaren geleden is Stichting Veilig Dak Breda opgericht om overheid, beheersmaatschappijen, grote scholengemeenschappen en industriële bedrijven in het Zuidelijke deel van Nederland te adviseren en te begeleiden bij het inrichten van valbeveiliging op daken. Juist de nieuwe wetgeving verlegt de aansprakelijkheid steeds meer bij de ondernemer/gebouweigenaar wat vaak leidt tot claims bij ongevallen.

Nu het werkterrein de laatste tijd steeds meer in het midden en noorden van hat land komt te liggen is de naam aangepast in: STICHTING VEILIG DAK NEDERLAND.

Ons adres: Takkebijsters 56 B, 4817 BL Breda. Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd. Het mailadres is: [email protected]
Ook onze website is gewijzigd www.svdn.nl

Naast een vernieuwd opleidingsprogramma is ook een begin gemaakt om in België te starten.

De huidige dienstverlening van de onafhankelijke Stichting richt zich voornamelijk op het adviseren en begeleiden bij het aanschaffen van valbeveiliging, het ontwikkelen van protocollen en logboeken om de ongelukken bij het werken op hoogte tot een minimum te beperken.

Voor informatie:
Stichting Veilig Dak Nederland
Takkebijsters 56 B
4817 BL Breda

Postbus 3141
4800 DC Breda

telefoon: 076 571 06 77
fax : 076 572 99 07
[email protected]
www.svdn.nl