den haag - 22-11-2004 - Internet wordt door steeds meer inwoners van de
regio Haaglanden gebruikt om aangifte te doen van een strafbaar feit.
Ondanks technische problemen is het aantal digitale aangiftes in de de
afgelopen maanden gestegen.

Werd in de eerste helft van dit jaar gemiddeld ongeveer 600 keer per
maand via de internetsite www.politie.nl/haaglanden aangifte van een
strafbaar feit, in juli liep dit op tot 700 keer en in augustus tot
ruim 1000. Door technische problemen in september en oktober liep dit
terug, maar nog steeds was sprake van aanzienlijke aantallen.

De problemen werden veroorzaakt door storingen in het landelijk
systeem. Daardoor was het in september en oktober gedurende enige tijd
niet mogelijk voor burger om aangifte te doen of voor de politie om de
aangifte te verwerken. De landelijke applicatie blijkt in de praktijk
onvoldoende stabiel te zijn om grote aantallen aangiften te verwerken.

Onacceptabel uit oogpunt dienstverlening

Op de momenten dat het landelijke systeem ´plat' lag was het niet
mogelijk om via de site van de politie Haaglanden aangifte te doen. De
´ knop' was onbereikbaar gemaakt. Het is niet zo dat reeds ingediende
digitale aangiftes verloren zijn gegaan. Ook het langer ´uit de lucht
zijn' van de aangiftesite is uit oogpunt van kwaliteit van
dienstverlening echter onacceptabel.

Eigen applicatie
Om deze reden heeft politie Haaglanden onmiddellijk maatregelen
genomen, die ertoe zullen leiden dat de reeds bestaande eigen
applicatie (die in verband met de invoering van het landelijk systeem
buiten werking was gesteld) zodanig wordt aangepast, dat deze dezelfde
functionaliteit biedt als de landelijke applicatie. Op deze wijze kan
worden gegarandeerd dat de burger in Haaglanden de digitale aangifte te
allen tijde kan blijven doen. De korte verwerkingstijd voor de politie
ten gevolge van de koppeling aan het bedrijfsprocessensysteem moet
daarbij behouden blijven. Naar verwachting zal eind dit jaar de eigen
applicatie operationeel zijn.

Uitbreiding aantal aangiften
De belangrijkste oorzaken van het toenemend aantal digitale aangiftes
is niet alleen de toenemende bekendheid met deze mogelijkheid, maar ook
de uitbreiding in juli 2004 van het aantal delicten waarvan via
internet aangifte kan worden gedaan.

Het was sinds april 2002 al mogelijk om digitaal aangifte te doen van
diefstal van een bromfiets of fiets, vernieling van een auto en
vernieling van een goed. Vanaf juli 2004 werd dit uitgebreid met
diefstallen uit en vanaf een auto, vernieling van een openbaar gebouw
en van openbaar vervoer en winkeldiefstal.

Bron: Politie Haaglanden