Eind 2004 bedroeg het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) 692.200.
In 2004 nam het aantal nww toe met 4% terwijl in 2003 nog sprake was
van een toename van 24%. Uitgedrukt als percentage van de
beroepsbevolking komt het aantal nww eind december 2004 uit op 9,2%
(tegenover 9,0% in 2003).

Het aantal langdurig werkzoekenden is eind 2004 ten opzichte van een
jaar geleden gestegen met 37.000 (+10,9%). Het aantal werkzoekenden van
veertig jaar en ouder nam meer dan gemiddeld toe (+5,5%. Het aantal
werkzoekenden onder jongeren (onder 23 jaar) is in 2004 fors gedaald
(-9,7%) tot 50.400.   
 
De cijfers verschillen sterk per beroepsgroep. Het aantal nww is in
2004 fors gestegen onder schoonmaakpersoneel (+34,2%), ongeschoold
installatie- en montagepersoneel (+33%) en verkooppersoneel (+21,9%),
maar gedaald onder beveiligingspersoneel (23,7%) en geschoold
installatie- en montagepersoneel (-6,7%).  
 
Het aantal werkzoekenden nam in 2004 percentueel het meest toe in de
regio's Eemland (9,0%), Midden-Brabant (8,8%), Flevoland (8,6%) en
Noord-Holland Noord (8,3%). Veel gunstiger is de situatie in de drie
noordelijke provincies en de regio Haaglanden, waar de stijging slechts
1,1% bedroeg.   
 
Onder minderheden daalde het nww met 5,1%. Uitgedrukt als percentage
van de beroepsbevolking is het aantal nww minderheden met 28,5% echter
nog steeds ruim drie keer zo hoog als het gemiddelde.  
 
In 2004 verleende CWI 69.110 vergunningen voor ontslag. In de meeste
gevallen ging het om ontslag om bedrijfseconomische redenen (71%). De
meeste ontslagen vielen in de industrie (16,2%), detail/groothandel
(22,0%), financiële/zakelijke dienstverlening (15,7%) en bouw
(10,3%).   
 
Het aantal vacatures dat in 2004 door werkgevers werd ingediend bij CWI
bedraagt 230.870, dat is 22% meer dan in 2003. Daarnaast werden nog
eens 162.221 vacatures rechtstreeks door werkgevers op de vacaturesite
werk.nl geplaatst.  

Bron: CWI

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular