In het jaar 2005 is er in Nederland ruim
700 hectare netto bedrijventerrein uitgegeven. Dat is een groei van
7 procent ten opzicht van 2004 (660 hectare). Dit blijkt uit de
nieuwe rapportage IBIS Werklocaties van het ministerie van VROM,
uitgevoerd door ARCADIS en Stec Groep. In Noord-Brabant en
Overijssel werden in 2005 de meeste hectaren uitgegeven: 117
hectare en 103 hectare inclusief de zeehaventerreinen. Momenteel is
bijna 6.000 hectare netto bedrijventerrein direct uitgeefbaar.

Zuid-Holland heeft in 2005 met 91 hectare
ook veel grond uitgegeven. Zonder de de zeehaventerreinen mee te
tellen komt het op een totaal van 88 hectare. In Flevoland en
Noord-Holland is er minder uitgegeven met respectievelijk 27 en 25
hectare. De stijging in uitgifte is vooral zichtbaar in
Noord-Brabant, Drenthe, Friesland en Overijssel.Van een aantal
bedrijventerreinen in Noord-Holland is geen uitgifte bekend. In
Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Noord-Brabant en Gelderland is
in totaal telkens meer dan 1.000 hectare netto bedrijventerrein
beschikbaar. In de provincie Utrecht is in totaal 386 hectare grond
uitgeefbaar: het minst van alle provincies.

Nieuwe plannen

In 2005 kwamen bij de provincies plannen
binnen voor 394 nieuwe bedrijventerreinen; wat minder dan het jaar
ervoor. In Noord-Brabant en Gelderland staan de meeste plannen op
de rol: 106 en 65. Het minst aantal ligt er op tafel in de
provincies Utrecht (9) en Zeeland (3). De verkoopprijs van grond op
bedrijventerreinen loopt uiteen van E 34 (gemiddelde minimale prijs
in Groningen en Friesland) tot E 205 (gemiddelde maximale prijs in
Zuid-Holland) per vierkante meter kavel. In de Randstedelijke
provincies (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht) ligt de grondprijs
hoger dan in de rest van het land. Dit komt vooral door schaarste
en een grotere vraag naar bedrijfsruimte en bedrijventerrein.

Het inzamelen van gegevens over de
uitgifte van bedrijventerreinen gebeurt in toenemende mate
digitaal. Voor het onderzoek van VROM hebben inmiddels negen van de
twaalf provincies internet ingezet als hulpmiddel. Dit heeft
bijgedragen aan een zorgvuldigere registratie en betrouwbaardere
gegevens.

bron:VROM