Het aantal winkeldiefstallen in Amsterdam
is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, dat blijkt uit cijfers
van de regionale politie. Platform Detailhandel Nederland spreekt
van een alarmerende situatie waarin snel verandering moet
komen.

‘Professionalisering van de
diefstallen is alarmerend’

Het gaat om een toename van bijna twintig
procent in vergelijking met cijfers van vorig jaar. Bij de
diefstallen wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van geweld.
Sander van Golberdingen, van Platform Detailhandel Nederland is
bezorgd. “De dieven zijn steeds vaker professioneel en werken
in bendeverband. Bijna 35 procent van de diefstallen is aan dat
soort groepen toe te schrijven. Omdat die bendes vaak van buiten de
stad komen moet er, om het probleem goed aan te kunnen pakken, een
landelijke coördinator winkeldiefstal bij de politie

komen.”

Hans Verweij, van het Hoofdbedrijfschap
Detailhandel, is het met hem eens. “Diefstal is een enorme
schadepost in de detailhandel. Als je kijkt naar de winstmarge per
product, zie je dat er heel wat verkocht moet worden om een
gestolen product terug te verdienen. Daarom moet het onderwerp
zwaar worden opgepakt, want uiteindelijk is de consument er de dupe
van.” Deze opvatting wordt niet overal gedeeld.

Habiba Alitou, van winkeliersvereniging
Kalverstraat denkt dat het wel meevalt met de ernst van het
probleem. “Het aantal aangiftes moet eerst toenemen voordat
het kan afnemen. Het betekent juist dat de bereidheid om aangifte
te doen toeneemt.” Sinds vorig jaar kunnen winkeliers via een
cd-rom aangifte doen. Hierdoor hoeven de ze de winkel niet uit, wat
ze tijd en moeite scheelt.

Preventie

Jaarlijks kosten winkeldiefstallen de
detailhandel in Nederland ongeveer 1 miljard euro. Een groot deel
hiervan gaat naar preventie.

Bron:Platform Detailhandel